İSLAMIN ALTIN ÇAĞI VE GÜNÜMÜZE UZANIŞI

İslamın altın çağında, bilim dünyasına yön veren müslüman bilimadalarının, dünyada ses getiren buluşlarının ardından yazılmaya başlanan hadisler, yavaş yavaş Kur’an’ın terkedilip, dini dogmaları, birkaç kişinin kaleme aldığı rivayetlerle, hadis eksenli ictihatlarla şekillenen, abartıda sınır tanımayan, küçük teferrüatlara bile hayli zaman harcanıp, mesela ”güneşte ısınan suyla abdest alınırmı”nın uzun tartışmaları gibi örneği belkide binlerce olan, geçirilen gereksiz vakitlerle bilim dünyasından geri kalınıp aynı zamanda, bir kaç kişinin kaleme aldığı onbinlerce rivayet, müslümanları paramparça ederek onlarca, belkide daha da fazla gruplara ayırmıştır.

12 asırlık bu süreçte , saltanat devletlerinin siyasi emelleri doğrultusunda, bazı Kur’an talebelerini, başta ”Ebu Hanife” olmak üzere eylemleri, müslümanları sadece Kur’an’a çağırmak suretiyle yaptıkları fikir argümanlarına tahammül edemeyenler, onlarca mütefekkiri şehit etmiştir.

Bunlara mukabil olarak Kur’an , değişik tecvid teknikleriyle nakışlanıp, farklı okuma makamlarıyla, adeta bir sanata dönüştürülüp, yanık sesli hafızlar eşliğinde mezarlıklarda, kandil gecelerinde, düğün ve sünnet merasimlerinde anlamadan okumak ve dinlemek suretiyle kendinden geçen müslüman kitleleri oluşturmuştur.Biri, “Hadislerin Kur’ana ihtiyaç duymasından daha çok, Kur’an hadislere ihtiyaç duyar” diyen, bir başkası da “Buhari çökerse İslam çöker, Müslim çökerse İslam çöker” demek suretiyle dinin tek sahibine farkında olmadan kafa tutan ,sırtına ciltler dolusu kitap yükleyen, ama içi boş olan alimler bile yetişmiştir.

Mezheplerin uzantıları olarak, yeniden bölünmelerle birlikte, tarikatlar ve cemaatların da oluşmasıyla, müslümanlar daha da bölünüp, hurafelerin de buna mükabil artarak çoğalıp, müslümanların farkında olmayarak içine düştükleri ”şirk’ ortamları da oluşmaya başlamıştır.

Şirkten konu açılınca sadece hurafeci müslümanları konuşup diğer ”şirk” argümanlarının üzerini kapayıp görmezden gelerek, bir tarafı eleştirip diğer tarafa şirin görünmek gibi bir ikiyüzlülüğe sahip olmadığımızdan, beğenilmeyi ve korkuyu sadece Allah katında gördüğümüzden, niyetimizin sadece ”İlahi rıza” olduğunu ifade etmek isteriz.

Cumhuriyetten günümüze uzanan, sonu ”izm” lerle biten ideolojilerin bıraktığı hasarların hatıraları olarak geçmişte yaşanan, Kur’an’a ve İslama yönelik saldırıların resmi belgelerle delilli olanlarından sadece bir kaçını konuşmak gerekirse, ezanın türkçe okutulmasından başlayabiliriz.Ezanın türkçe okutulması toplumu germeye ve bölmeye çalışmaktan başka hiçbir işe yaramadığı, ilk yıllarında belli olmuştur.Bunun akabinde, Kur’an ve mescit düşmanlığıyla zalimleşip, Bakara suresi 114. ayetin muhatabı olan yöneticiler, Allah’ın gazabına uğrayanlar zümresine de dahil olmuştur.

Allah’ın mescitlerinde O’nun adının anılmasına engel olan ve mescitlerin harap olmasına çalışandan daha zâlim kim vardır? Aslında bunların mescitlere korkarak girmeleri gerekir. Bunlar için dünyada rezillik, âhirette de büyük azap vardır.( Bakara: 114)

Dikili taşlara insan şekli verilip resmi kurumların önüne dikmek suretiyle ”şirk”in başka bir boyutuna da kapı aralanıp ”Olmasaydın olmazdık” gibi son derece küstahça ve şirk dolu sözler, gazete reklamlarına bile konu olmuştur.Eğer hayatımızı viahiyle inşaa etmek istiyorsak, saf ve duru bir mümin olmak için Kur’an’ın reddettiği tüm gelenekleri, ivedilikle reddetmenin yegane çözümü Allah’ın ipine sımsıkı sarılmaktır…

Topluca Allah’ın ipine sımsıkı sarılınız, ayrılığa düşmeyiniz, Allah’ın size olan nimetini hatırlayınız; hani birbirinize düşmandınız da, O kalplerinizi kaynaştırdı ve O’nun lütfu ile kardeş oldunuz. Ateşli bir çukurun kenarındayken, ondan sizi O kurtardı. İşte Allah, âyetlerini size böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. (Ali İmran :103)