KUR’AN’DA DÜŞÜNMEKLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla ;

2. Bakara / Ayet 219: …İşte böylece Allah, size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki siz düşünürsünüz.

2. Bakara / Ayet 231: …Allah’ın üzerinizdeki nimetini, size kendisiyle öğüt vermek üzere indirdiği kitap ve hikmeti hatırlayıp, düşünün…

2. Bakara / Ayet 242: İşte akıllarınız ersin diye, Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.

2. Bakara / Ayet 266: …İşte Allah, ayetlerini size böylece açıklıyor. Umulur ki, düşünürsünüz.

2. Bakara / Ayet 269: Dilediğine hikmet verir, hikmet verilene ise pek çok hayır verilmiş demektir. Ve bunu ancak üstün akıllılar anlar.

3. Ali imran / Ayet 7: …Üstün akıllılardan başkası da derin düşünmez.

3. Ali imran / Ayet 65: …Siz hiç düşünmüyor musunuz?

3. Ali imran / Ayet 103: …Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün…

3. Ali imran / Ayet 118: …Düşünürseniz, biz size ayetleri açıkladık.

3. Ali imran / Ayet 191: Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler…

4. Nisa / Ayet 82: Onlar hala Kuran’ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı?

6. Enam / Ayet 50: De ki: ‘‘Kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?’’

6. Enam / Ayet 80: …Hiç düşünmez misiniz?

6. Enam / Ayet 151: …Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti.

6. Enam / Ayet 152: …Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir.

7. Araf / Ayet 26: …İşte bunlar, Allah’ın ayetlerindendir, belki düşünüp öğüt alırlar.

7. Araf / Ayet 57: …Gerekir ki düşünür, ibret alırsınız.

7. Araf / Ayet 130: …düşünüp ibret alsınlar.

7. Araf / Ayet 176: …Bu kıssayı iyice anlat, belki biraz düşünürler.

8. Enfal / Ayet 22: Çünkü yeryüzünde dolaşan canlıların Allah katında en kötüsü anlamayan ve düşünmeyen sağırlarla dilsizlerdir.

10. Yunus / Ayet 3: …Hala düşünüp ibret almayacak mısınız?

10. Yunus / Ayet 24: …Düşünen bir kavim için ayetlerimizi işte böyle açıklarız.

10. Yunus / Ayet 100: Akıllarını kullanmayanlar üzerine Allah bir uğursuzluk yükler.

11. Hud / Ayet 24: Bu iki ayrı grubun meseli, kör ve sağır ile gören ve işiten gibidir. Bunlar hiç eşit olabilirler mi? Hala düşünmeyecek misiniz?

11. Hud / Ayet 30: …Siz hiç düşünmez misiniz?

11. Hud / Ayet 114: …Bu ise, düşünebilenlere bir öğüttür.

13. Rad / Ayet 3: …Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki, ibretler vardır.

13. Rad / Ayet 19: Şimdi Rabbinden sana indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen bir kimse, kör olan bir kimse gibi olur mu? Fakat bunu ancak üstün akıllı ve temiz vicdanlı kimseler idrak ederler.

14. İbrahim / Ayet 52: Bu Kuran, kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir.

15. Hicr / Ayet 75: Gerçekten bunda, düşünen keskin anlayışlılar için ibretler vardır.

16. Nahl / Ayet 11: …Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için büyük bir ibret vardır.

16. Nahl / Ayet 17: …Artık siz düşünmez misiniz?

16. Nahl / Ayet 44: …Sana da Kuran’ı indirdik ki, insanlara vahiy edileni açıklayasın. Belki onlar da düşünürler.

16. Nahl / Ayet 69: …Şüphesiz ki bunda düşünen bir millet için, büyük bir ibret vardır.

20. Taha / Ayet 99: …Şüphe yok ki, sana katımızdan bir zikir (düşünüp kendisinden ibret alınacak bir kitap) verdik.

21. Enbiya / Ayet 10: Hala akıllanmayacak mısınız?

23. Müminun / Ayet 68: Onlar bu sözü (Kuran’ı) hiç düşünmediler mi?…

23. Müminun / Ayet 85: …”Öyle ise siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız?” de.

24. Nur / Ayet 1: …Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık açık ayetler indirdik.

24. Nur / Ayet 27: …Herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız.

24. Nur / Ayet 61: …İşte Allah düşünüp anlayasınız diye size ayetlerini böyle açıklar.

27. Neml / Ayet 33: …Düşünsenize!

28. Kasas / Ayet 43: Andolsun ki biz, ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa’ya olur ki düşünür, öğüt alırlar diye, insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o Kitap’ı (Tevrat’ı) vermişizdir.

28. Kasas / Ayet 46: …ola ki onlar düşünüp öğüt alırlar.

28. Kasas / Ayet 51: …Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü (vahyi) birbiri ardınca ulaştırdık.

29. Ankebut / Ayet 43: İşte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz; fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir.

29. Ankebut / Ayet 63: …Fakat çokları akıllarını kullanmazlar.

30. Rum / Ayet 21: …Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.

30. Rum / Ayet 28: …İşte biz, düşünecek bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz.

32. Secde / Ayet 4: …Artık düşünmeyecek misiniz?

35. Fatır / Ayet 37: Onlar, orada şöyle feryat ederler: “Ey Rabbimiz! Bizleri çıkar, yapa geldiklerimizden başka Salih bir amel yapalım.” (Onlara): “Size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O halde azabı tadın. Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur.” (denir).

36. Yasin / Ayet 62: …Ya o zaman düşünmüyor muydunuz?

36. Yasin / Ayet 68: …Hala akıllanmayacaklar mı?

37. Saffat / Ayet 13: Kendilerine hatırlatıldığında da düşünmüyorlar.

37. Saffat / Ayet 137-138: …Hala akıl edip düşünmez misiniz?

37. Saffat / Ayet 155: Hiç düşünmüyor musunuz?

38. Sad / Ayet 29: Bu, sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır ki, insanlar onun ayetlerini düşünsünler ve temiz akıl sahipleri ibret alsınlar.

39. Zümer / Ayet 9: De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Ancak temiz akıl sahibi olanlar anlar.

39. Zümer / Ayet 21: …Elbette bunda temiz akıllılar için bir ihtar vardır.

39. Zümer / Ayet 27: Yemin ederim ki, bu Kuran’da insanlar için her türlüsünden temsil getirdik. Gerek ki iyi düşünsünler.

39. Zümer / Ayet 42: …Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.

40. Mümin / Ayet 13: Size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indiren O’dur. Fakat onları ancak gönül verip düşünenler anlar.

40. Mümin / Ayet 58: Kör ile gören bir olmaz, iman edip Salih ameller işleyen kimseler ile kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz!

44. Duhan / Ayet 13: Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.

45. Casiye / Ayet 13: …Şüphesiz bunda düşünen topluluklar için ibret ve deliller vardır.

45. Casiye / Ayet 23: Hala düşünmez misiniz?

47. Muhammed / Ayet 24: Onlar Kuran’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?

51. Zariyat / Ayet 49: …Umulur ki, iyice düşünürsünüz.

52. Tur / Ayet 36: …onlar düşünüp hakikati anlamazlar.

56. Vakıa / Ayet 62: …Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

59. Haşr / Ayet 2: …Ey akıl sahipleri! İbret alın.

59. Haşr / Ayet 21: Biz bu Kuran’ı bir dağa indirseydik, Allah’ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz.

67. Mülk / Ayet 10: Ve derler ki: “Eğer biz dinleseydik, yahut düşünüp anlasaydık şu çılgın ateşin halkı arasında bulunmazdık!”

69. Hakka / Ayet 40-41-42: Kuşkusuz Kuran, şerefli bir peygamberin (Allah’tan) getirdiği sözdür. O bir şair sözü değildir, siz çok az inanıyorsunuz. Bir kahin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz!

74. Müddessir / Ayet 54-55: Hayır, hayır, O kuran kuşkusuz bir öğüttür. Dileyen onu düşünür.

KUR’AN ÜZERİNDE YENİDEN DİRİLİŞ

 

Geleneksel din anlayışı; mezhepcilik,tarikatcılık,cemaatcilik,fırkacılık, İslam alemini, perişan ve zelil hale getirip dibe vurdurmuştur.

İslam alemi Allah’a verdiği sözü yerine getirmediği için O’nun gazabına uğrayıp ağır bir bedelle cezalandırılmıştır.

Müslümanlar, Kur’an merkezli birleşmek suretiyle, dinin hükümlerini sadece Kur’an üzerinde benimseyip, geleneksel Islamın tüm hurafelerini söküp atarak, Kur’an üzerinde dirilip, İslamı altın çağına geri döndürüp, dünyanın lokomotifi olma görevini tekrar üstlenerek dünya barışı ve adaletini temin etmelidir.Allah bunu müslümanlardan beklemektedir.