KUR’AN’DA DÜŞÜNMEKLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla ;

2. Bakara / Ayet 219: …İşte böylece Allah, size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki siz düşünürsünüz.

2. Bakara / Ayet 231: …Allah’ın üzerinizdeki nimetini, size kendisiyle öğüt vermek üzere indirdiği kitap ve hikmeti hatırlayıp, düşünün…

2. Bakara / Ayet 242: İşte akıllarınız ersin diye, Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.

2. Bakara / Ayet 266: …İşte Allah, ayetlerini size böylece açıklıyor. Umulur ki, düşünürsünüz.

2. Bakara / Ayet 269: Dilediğine hikmet verir, hikmet verilene ise pek çok hayır verilmiş demektir. Ve bunu ancak üstün akıllılar anlar.

3. Ali imran / Ayet 7: …Üstün akıllılardan başkası da derin düşünmez.

3. Ali imran / Ayet 65: …Siz hiç düşünmüyor musunuz?

3. Ali imran / Ayet 103: …Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün…

3. Ali imran / Ayet 118: …Düşünürseniz, biz size ayetleri açıkladık.

3. Ali imran / Ayet 191: Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler…

4. Nisa / Ayet 82: Onlar hala Kuran’ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı?

6. Enam / Ayet 50: De ki: ‘‘Kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?’’

6. Enam / Ayet 80: …Hiç düşünmez misiniz?

6. Enam / Ayet 151: …Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti.

6. Enam / Ayet 152: …Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir.

7. Araf / Ayet 26: …İşte bunlar, Allah’ın ayetlerindendir, belki düşünüp öğüt alırlar.

7. Araf / Ayet 57: …Gerekir ki düşünür, ibret alırsınız.

7. Araf / Ayet 130: …düşünüp ibret alsınlar.

7. Araf / Ayet 176: …Bu kıssayı iyice anlat, belki biraz düşünürler.

8. Enfal / Ayet 22: Çünkü yeryüzünde dolaşan canlıların Allah katında en kötüsü anlamayan ve düşünmeyen sağırlarla dilsizlerdir.

10. Yunus / Ayet 3: …Hala düşünüp ibret almayacak mısınız?

10. Yunus / Ayet 24: …Düşünen bir kavim için ayetlerimizi işte böyle açıklarız.

10. Yunus / Ayet 100: Akıllarını kullanmayanlar üzerine Allah bir uğursuzluk yükler.

11. Hud / Ayet 24: Bu iki ayrı grubun meseli, kör ve sağır ile gören ve işiten gibidir. Bunlar hiç eşit olabilirler mi? Hala düşünmeyecek misiniz?

11. Hud / Ayet 30: …Siz hiç düşünmez misiniz?

11. Hud / Ayet 114: …Bu ise, düşünebilenlere bir öğüttür.

13. Rad / Ayet 3: …Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki, ibretler vardır.

13. Rad / Ayet 19: Şimdi Rabbinden sana indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen bir kimse, kör olan bir kimse gibi olur mu? Fakat bunu ancak üstün akıllı ve temiz vicdanlı kimseler idrak ederler.

14. İbrahim / Ayet 52: Bu Kuran, kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir.

15. Hicr / Ayet 75: Gerçekten bunda, düşünen keskin anlayışlılar için ibretler vardır.

16. Nahl / Ayet 11: …Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için büyük bir ibret vardır.

16. Nahl / Ayet 17: …Artık siz düşünmez misiniz?

16. Nahl / Ayet 44: …Sana da Kuran’ı indirdik ki, insanlara vahiy edileni açıklayasın. Belki onlar da düşünürler.

16. Nahl / Ayet 69: …Şüphesiz ki bunda düşünen bir millet için, büyük bir ibret vardır.

20. Taha / Ayet 99: …Şüphe yok ki, sana katımızdan bir zikir (düşünüp kendisinden ibret alınacak bir kitap) verdik.

21. Enbiya / Ayet 10: Hala akıllanmayacak mısınız?

23. Müminun / Ayet 68: Onlar bu sözü (Kuran’ı) hiç düşünmediler mi?…

23. Müminun / Ayet 85: …”Öyle ise siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız?” de.

24. Nur / Ayet 1: …Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık açık ayetler indirdik.

24. Nur / Ayet 27: …Herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız.

24. Nur / Ayet 61: …İşte Allah düşünüp anlayasınız diye size ayetlerini böyle açıklar.

27. Neml / Ayet 33: …Düşünsenize!

28. Kasas / Ayet 43: Andolsun ki biz, ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa’ya olur ki düşünür, öğüt alırlar diye, insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o Kitap’ı (Tevrat’ı) vermişizdir.

28. Kasas / Ayet 46: …ola ki onlar düşünüp öğüt alırlar.

28. Kasas / Ayet 51: …Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü (vahyi) birbiri ardınca ulaştırdık.

29. Ankebut / Ayet 43: İşte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz; fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir.

29. Ankebut / Ayet 63: …Fakat çokları akıllarını kullanmazlar.

30. Rum / Ayet 21: …Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.

30. Rum / Ayet 28: …İşte biz, düşünecek bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz.

32. Secde / Ayet 4: …Artık düşünmeyecek misiniz?

35. Fatır / Ayet 37: Onlar, orada şöyle feryat ederler: “Ey Rabbimiz! Bizleri çıkar, yapa geldiklerimizden başka Salih bir amel yapalım.” (Onlara): “Size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O halde azabı tadın. Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur.” (denir).

36. Yasin / Ayet 62: …Ya o zaman düşünmüyor muydunuz?

36. Yasin / Ayet 68: …Hala akıllanmayacaklar mı?

37. Saffat / Ayet 13: Kendilerine hatırlatıldığında da düşünmüyorlar.

37. Saffat / Ayet 137-138: …Hala akıl edip düşünmez misiniz?

37. Saffat / Ayet 155: Hiç düşünmüyor musunuz?

38. Sad / Ayet 29: Bu, sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır ki, insanlar onun ayetlerini düşünsünler ve temiz akıl sahipleri ibret alsınlar.

39. Zümer / Ayet 9: De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Ancak temiz akıl sahibi olanlar anlar.

39. Zümer / Ayet 21: …Elbette bunda temiz akıllılar için bir ihtar vardır.

39. Zümer / Ayet 27: Yemin ederim ki, bu Kuran’da insanlar için her türlüsünden temsil getirdik. Gerek ki iyi düşünsünler.

39. Zümer / Ayet 42: …Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.

40. Mümin / Ayet 13: Size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indiren O’dur. Fakat onları ancak gönül verip düşünenler anlar.

40. Mümin / Ayet 58: Kör ile gören bir olmaz, iman edip Salih ameller işleyen kimseler ile kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz!

44. Duhan / Ayet 13: Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.

45. Casiye / Ayet 13: …Şüphesiz bunda düşünen topluluklar için ibret ve deliller vardır.

45. Casiye / Ayet 23: Hala düşünmez misiniz?

47. Muhammed / Ayet 24: Onlar Kuran’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?

51. Zariyat / Ayet 49: …Umulur ki, iyice düşünürsünüz.

52. Tur / Ayet 36: …onlar düşünüp hakikati anlamazlar.

56. Vakıa / Ayet 62: …Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

59. Haşr / Ayet 2: …Ey akıl sahipleri! İbret alın.

59. Haşr / Ayet 21: Biz bu Kuran’ı bir dağa indirseydik, Allah’ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz.

67. Mülk / Ayet 10: Ve derler ki: “Eğer biz dinleseydik, yahut düşünüp anlasaydık şu çılgın ateşin halkı arasında bulunmazdık!”

69. Hakka / Ayet 40-41-42: Kuşkusuz Kuran, şerefli bir peygamberin (Allah’tan) getirdiği sözdür. O bir şair sözü değildir, siz çok az inanıyorsunuz. Bir kahin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz!

74. Müddessir / Ayet 54-55: Hayır, hayır, O kuran kuşkusuz bir öğüttür. Dileyen onu düşünür.

Reklam

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s