İSLAM ALEMİ NEDEN GELİŞMEDİ?

İslam alemi ilk dört asır hariç, bu döneme ”İslamın altın çağı” diyoruz, buna Fatih ve Kanuni dönemleri de hariç tutarsak, son onbir asırda, Kur’an’dan uzaklaşarak, fırkalara ayrılmak suretiyle birbiriyle son derece çelişen ictihatlardan oluşan fikirleri, büyük çoğunluğu gereksiz teferruatların, ucu bucağı olmayan, ciltler dolusu kaynakların oluşmasına sebep olarak, dinin değişmez kuralları olarak kabul edip, bunların gereksiz tartışmalarıyla geçirilen boş vakitler, islam dünyasında düşünmeyen, üretmeyen bir insan profilini doğurmuştur.

Bu şablon fikirleri asırlarca kopyalayıp aktarmak suretiyle kendini güncelleyememiş, gelişememiş, bilim ve teknoloji üretememiş, batıya muhtaç kalmış iki milyara yakın müslüman ,dinin tek kaynağı Kur’an’ı anlamadan okuyup mezarlıklara terketmek suretiyle, ölülere okunan bir kitap konumuna getirmiştir.

İslam alemi Allah’a verdiği sözü yerine getirmediği için O’nun gazabına uğrayıp ağır bir bedelle cezalandırılmıştır.

Müslümanlar, Kur’an merkezli birleşmek suretiyle, dinin nass’larını sadece Kur’an üzerinde benimseyip, geleneksel Islamın tüm hurafelerini söküp atmak suretiyle, Kur’an üzerinde dirililerek İslamı altın çağına geri döndürüp, dünyanın lokomotifi olma görevini tekrar üstlenerek dünya barışı ve adaletini temin etmelidir.

Allah bunu müslümanlardan beklemektedir.