KUR’AN NEDEN ANLAŞILMASIN?

Kur’an meali okuyup anlamaya çalışmak, kafa yormak, emek vermek, hakikatin tefekkürüdür. “Mealciler” ifadesi, Kur’an’a yaklaşmaya çekinenlerin ürettiği negatif bir tanımlama, hatta bazılarının sapıklık dediği, öyle zannettiği, Vahyin mucizevi atmosferinden bihaber,tamamen bilinçsizce söylediği hakikati doğru okuyamamanın verdiği büyük bir gaflet, bir taassub örneğidir.

Kur’an’dan kopuşla beraber, Kur’an’la inşaa edilmeyen toplumun algıladığı geleneksel müslümanlık, yaratıcının kullarına verdiği fıtratsal zenginliği, kaliteli ahlaki açılımları ortaya çıkaramamaktadır.

Kur’an meallerini okuyup anlayabilmek, Kur’an’ı düşünen insanlara kolaylaştıracağını söyleyen Allah’a inanıp güvenmek, O’na samimiyetle dua edip O’ndan yardım dilemekle mümkündür.

Kur’an kendini; Tüm hücreleriyle Allahım, bana çizdiğin kulluk profiline, beni yaratırken ruhsal bedenime kodladığın ve açığa çıkarmayı benim tercihime sunduğun, hakikatin zenginliğini tercih edip açığa çıkarmak istiyorum, benden istediğin yaşam tarzına talibim, bunu yürekten istiyorum, diyenlere kendini açıklar…

Reklamlar

KUR’AN MÜSLÜMANLIĞI

KUR’AN MÜSLÜMANLIĞI

İslam alemi ilk dört asır, Fatih ve Kanuni dönemleri de hariç, son onbir asırda, Kur’an’dan uzaklaşarak, fırkalara ayrılmak suretiyle birbiriyle son derece çelişen ictihatlardan oluşan fikirleri, büyük çoğunluğu gereksiz teferruatlardan oluşan, ucu bucağı olmayan, ciltler dolusu kaynakları dinin değişmez kuralları olarak kabul edip, bunların gereksiz tartışmalarıyla geçirilen boş boş vakitler, islam dünyasında düşünmeyen, üretmeyen bir insan profilini doğurmuştur.

Bu şablon fikirleri asırlarca kopyalayıp aktarmak suretiyle kendini güncelleyememiş, gelişememiş, bilim ve teknoloji üretememiş, batıya muhtaç kalmış iki milyara yakın müslüman ,dinin tek kaynağı Kur’an’ı anlamadan okumaya devam etmiştir.

Bunun neticesi olarak, toplumun ezici çoğunluğu Kur’an’ı anlamadan okumak suretiyle, sevap kazanıldığını aynı zamanda bu sevabın ölülere bağışlanabileceğine inanıp Kur’anı bu sekilde anlaması, Kur’an dışı kaynakların hükümleri, hayatın hemen hemen tüm alanlarına nüfuz etmesiyle ortaya çıkan uydurulmuş dine müslümanlık denilmesi, ortaya mecburen ”Kur’an müslümanlığı” tanımlamasını getirmiştir.

SALAT TARTIŞMASI

Yaşam Klavuzu Kur'an

Rabbimiz, Ahzab suresi 56. ayetinde; ”Allah ve melekleri peygambere destek oluyorlar. Ey iman edenler! Siz de peygambere destek olunuz, ona yürekten bağlılığınızı ifade ediniz” buyuruyor.

Kur’an’da salat, salat fiili ve salat kökünden türeyen fillerle beraber olarak, genel mana itibariyle, “dua” veya “desteklemek” anlamında kullanılmak üzere, farklı cümlelerde, farklı konularda, yaklaşık yüz otuz yerde geçmektedir.

Allah peygamberlerine destek olduğu gibi, mümin kullarına da destek olmaktadır.

Müminlerin, kendi ruhsal ve maddesel bedeniyle Allah’a yönelip, O’ndan diğer insanlara karşı cesaret, merhamet, her türlü iyilik, yardım ve destekte bulunabilmenin, her türlü kötülüklerden, yüz kızartıcı eylemlerden uzaklaşma anlamında Allah’tan yardım ve destek dileyerek bir nevi kendi kendini disiplin altına almasını sağlayan, “salat” kümesinin ”merkez üssü” olan, ”Namaz” dır.

Sana kitaptan vahyedileni oku, namazı dosdoğru kıl! Çünkü namaz, yüz kızartıcı şeylerden ve kötülüklerden alıkoyar. Allah’ı anmak en büyük ibadettir. Allah ne yaptığınızı bilir.(Ankebut:45)

Onlar, gayba inanırlar, namazı hakkıyla dosdoğru kılarlar, kendilerine verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. (Bakara:3)

View original post 97 kelime daha

AHLAK ZEHİRİ TELEVİZYON DİZİLERİ

Yaşam Klavuzu Kur'an

Yalan , gıybet, iftira, kadına şiddet, zina v.s gibi davranışlar kaliteli insanların yapacağı eylemler değildir! Bu gibi kötü alışkanlıklar, miktarı derecesine göre kalite belirleyip, yaşam klavuzunda bahsi geçen konulardır.

Yaşam klavuzu “Kur’an” , insanların kalite değerlerini artırmak amacıyla indirilmiştir.Buna kısaca; ” Rabbe kul olmak” ya da “Adam gibi adam olmak” da diyebiliriz.

Toplumsal alanlarda rastlanılan genel insan profilinde; yukarıda bahsi geçen kötü alışkanlıkları, malzemenin en kaliteliseni kullanmak suretiyle hiçbir masraftan kaçmayacak şekilde cama yansıtan televizyon dizilerini , insanların çoğunun, farkında olmadan benimsediği bir yaşam klavuzu olduğunu söylemiş olursak abartmış olmayız.

Çünkü televizyon dizilerinin ; Halktan gelen yoğun talep nedeniyle reyting rekorlarını altüst etmesi, buna en büyük kanıttır.

Alkol ve sigara flulamaları sanal bir caydırıcılıktan öteye gitmeyen çocukça düşünülmüş çözümlerdir.

Kökünü kurutmak çözümün en gerçekçi olanıdır!

View original post

TEVHİDİ NAMAZ

allahŞüphesiz ki ben Allah’ım; benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et, ”beni anmak için” namaz kıl! (20/14)

Namaz gibi, tefekkürün zirve yaptığı üst düzey bir ibadette dahi, Allah’ın tek başına anılmasına tahammül edemiyorsak, ters giden bir şeyler var demektir.

Dinin tek sahibinin Allah olduğunu kavrayamazsak, hakikati, tevhidsel bilince dayalı kulluk misyonunu anlayamaz, Alemlerin Rabbini layıkıyla anıp, O’nu layıkıyla yüceltemeyiz…

Namaz kılarken; Kıyamda, rükuda, secdede Allah’ı anıp, teşehhüd oturuşlarında peygamberler,salih kullar, daha doğrusu beşeri hayat sahipleri anılabilir mi?

20/14 Taha suresi 14 ayete göre namaz, sadece Allah’ı anmak içindir, dünyevi bir atmosfere ait değildir, Allah ile buluşma, O’nunla gönülden konuşma, O’na hesap verme, din gününün provası, büyük duruşmanın minimize edilmiş halidir…

KUR’AN AİLE VE AHLAK

Kim Rahmân’ın zikrinden/öğüdünden yüz çevirirse, ona bir şeytan salarız; o, onun yoldaşı olur.Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar. Ama onlar hâlâ kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.(43/36-37) Zuhruf

Her evde, her akşam bir saatliğine televizyonlar kapatılıp, anne baba, çocuklarla beraber iki sayfa Kur’an meali okuyup üzerinde düşünmek suretiyle bir sohbet ortamı oluşmuş olsa

Toplumun en küçük kurumundan, aileden başlayan bir hareketle, toplumsal yaşam alanlarının ahlak kalitesinde bariz farklar görülür.

Ayrıca her gün iki sayfa okunan Kur’an meali, bir yıl dolmadan bir hatim yapar, hem de hatimin hakikatli ve dosdoğru olanı yapılmış olur…