DOSDOĞRU NAMAZ

Namazın nafileleri farzlarından daha çok olması, acaba namazın blinçli bir şekilde kılınmasına engel olup, farzların sihhatini tehdit eder mi?

Bazı müslümanların, orjinal namazdan uzaklaşmasıyla, namaz kılıp yalan söyleyen,gıybet ve iftira eden, içki içen, faiz yiyen v.s v.s v.s müslümanların toplumsal yaşamlarını örnek gösterip malzeme yaparak,

Ben namaz kılmıyorum ama, benim kalbim namaz kılanlardan daha temiz diyen ”tatlı su müslümanları” nın namazı hafife aldığı, hatta bazı ”yeni nesil mezheb” mensubu gençlerin, namaz Kur’an’ın bir emri değildir demelerine sebep olmuştur.

Orjinal ruhu sönen, cansuyu çekilip içi boşalan namaz, artık tek kelime halinde anılamaz bir hale gelmiştir ki, açıklama yapmak suretiyle, ” Dosdoğru namaz kılmak” diye tabir edilmek zorunda kalınmıştır.

Öncelik farzların dosdoğru kılınmasıdır ki, farzlar Allah’ın kesin emridir…

Namaz zikirlerinin bilinçli okunması gerekli midir? Nisa 43. ayetin ilk cümlesinden ne anlıyoruz?

Ey iman edenler! Sarhoş iken, ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayınız.( 4/43)

Rabbimiz bu ayette, namazda okunulan sure ve duaların anlamını bilerek anlayarak, derin derin düşünerek okuyup idrak etmemiz gerektiğini bildiriyor.Allah rasulü ve ashabın anadili arapça olduğu için sure ve duaların anlamını bilerek okuyordu.

Namazda okunulan sure ve duaların anlamını anlayarak okumak, sakal bırakmak,sarık sarıp cübbe giymek, misvak kullanmak ve diğer tüm sünnetlerden daha önemlidir.

Namaz direkt Allah’a yapılan bir tapınmadır.Allah’ı anmak içindir, dünyevi bir atmosfere ait değildir, Allah ile buluşma, O’nunla gönülden konuşma, O’na hesap verme, din gününün provası, büyük duruşmanın minimize edilmiş halidir…

Oyun ve eğlence değildir…Durum son derece ciddidir!!!!

 

CEZALANDIRILDIK

Kendisinde hiç şüphe olmayan bu kitap, sakınanlar için yol gösterici bir rehberdir.Onlar, gayba inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar.Sana indirilene ve senden önce indirilene de iman ederler; âhiret gününe kesinlikle inanırlar.İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridirler.2.Sure/Bakara/2-3-4-5.Ayet
 
Dünya müslümanlarının büyük çoğunluğunun yaşam gayesi, Kur’an ve sünnet üzerinden Allah’a kul olup onun rızasına göre yaşayıp ölme arzusudur.Ancak Kur’an ve sünnet derken bu hep sözde kalmıştır.
 
Orjinali arapça olan Kur’an’ı anlamadan okumak suretiyle, okumakla sadece sevap kazanılan, hatta ölülere okunan, kutsal harflerden oluşan metinler topluluğu olduğuna inanarak orjinalden okuyup, manasını merak bile etmeyip umursamadan, ancak orjinal metni arapça olan hadislerin mealiyle kendine yaşam tarzı oluşturup, aynısını nesilden nesile aktarıp günümüze kadar gelmiştir.
 
Bu yöntem hak olanı, hakikat olanı ise, dünyaya lokomotif olması gereken müslümanlar, yani islam alemi neden vagon bile olamayıp kafirlerin oyun ve eğlence alanına dönmüştür?
 
Sebep bellidir ve herşey apaçık ortadadır.Kur’an ve sünnet demek suretiyle Kur’an ilk sırada teleffuz edilip, ancak pratikte, hadisler Kur’an’ın önüne geçirilerek asırlarca Allah’ın ayetlerinden yüz çevirip Allah’a asilik yapıldı ve,
 
cezalandırıldık…..
 
Kim Rahmân’ın ayetlerinden yüz çevirirse, ona bir şeytan salarız; o, onun yoldaşı olur.Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar. Ama onlar hâlâ kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.43.Sure/Zuhruf/36-37.Ayetler
 
Muhakkak ki din gününde, Kur’an’dan sorumlu tutulup, ondan hesaba çekileceksiniz.43.Sure/Zuhruf/44.Ayet