KUR’AN NEDEN ANLAŞILMASIN?

Kur’an meali okuyup anlamaya çalışmak, kafa yormak, emek vermek, hakikatin tefekkürüdür. “Mealciler” ifadesi, Kur’an’a yaklaşmaya çekinenlerin ürettiği negatif bir tanımlama, hatta bazılarının sapıklık dediği, öyle zannettiği, Vahyin mucizevi atmosferinden bihaber,tamamen bilinçsizce söylediği hakikati doğru okuyamamanın verdiği büyük bir gaflet, bir taassub örneğidir.

Kur’an’dan kopuşla beraber, Kur’an’la inşaa edilmeyen toplumun algıladığı geleneksel müslümanlık, yaratıcının kullarına verdiği fıtratsal zenginliği, kaliteli ahlaki açılımları ortaya çıkaramamaktadır.

Kur’an meallerini okuyup anlayabilmek, Kur’an’ı düşünen insanlara kolaylaştıracağını söyleyen Allah’a inanıp güvenmek, O’na samimiyetle dua edip O’ndan yardım dilemekle mümkündür.

Kur’an kendini; Tüm hücreleriyle Allahım, bana çizdiğin kulluk profiline, beni yaratırken ruhsal bedenime kodladığın ve açığa çıkarmayı benim tercihime sunduğun, hakikatin zenginliğini tercih edip açığa çıkarmak istiyorum, benden istediğin yaşam tarzına talibim, bunu yürekten istiyorum, diyenlere kendini açıklar…