YOK MU DÜŞÜNEN? YOK MU ÖĞÜT ALAN?

YOK MU DÜŞÜNEN? YOK MU ÖĞÜT ALAN?
Günümüzde toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan kitlenin, okuyarak sevap kazanacağını zannedip, anlamadan okuduğu, anlamadan dinlediği Kur’an’a, buradaki ve benzeri ayetler
 
İnsanı derin derin düşünmeye sevketmesi gereken, sinelere bir atom bombası etkisi, gönüllere dokuz şiddetinde bir deprem etkisi, ruhsal bedenlere yüksek değerde mineral ve vitamin takviyesi yapması gereken ayetlerdir.
YOK MU DÜŞÜNEN? YOK MU ÖĞÜT ALAN?
54/32.Andolsun biz Kur’an’ı düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık, yok mu öğüt alan?
 
6/126. Bu, Rabbinin doğru yoludur. Biz, öğüt alacak bir kavim için âyetleri ayrıntılı olarak detay detay açıkladık.
 
14/1. Elif, lâm, râ. Bu, Rabblerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip ve övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
45/6. İşte bunlar, Allah’ın âyetleridir. Bunları sana gerçek olarak okuyoruz. Allah’tan ve O’nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?
45/7. Bütün yalancı ve günahkârların vay haline!
45/8. Onlar, kendilerine okunan Allah’ın âyetlerini dinler, sonra sanki hiç duymamış gibi, gururlanarak, inanmamakta ısrar ederler. Böylelerini acıklı bir azapla müjdele!
45/20. Bu Kur’ân, insanlar için basiret/aydınlık nurları; kesin olarak inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir.