MUCİZE KERAMET

Allah Resullerinin tebliğ davetlerinde mucize isteyen müşrikler , ya da inanmayanlar, aklıma tarikat büyükleri diye inanılan gavsül azam, kutbül arifin, mürşidi kamil, yada klasik olan ”şeyh, şıh” denilen insanların, kendilerinde varolduğuna inanıldığı fizik kurallarını altüst eden fantastik hareketlerini, ”doğaüstü güçleri”ni getirdi. Şeyhlerin halifelerinin uydurduğu bu ”yalan keramet masalları”, tarikatları ayakta tutan ana kolonlardan bir tanesidir.
Acaba bu keramet denilen , ”fantastik” kurguları dinlemek, müridlerde ruhsal bedenin bir ihtiyacı olabilir mi ? Bu tür mucize beklentileri, Resullerin tebliğ süreçlerinde, muhataplarının istedikleri mucizelerin günümüze kadar gelmiş bir uzantısı olabilir mi ?
 
Onlar, “Ona, Rabbinden ayetler/mucizeler indirilseydi ya!” dediler. De ki, “Mucizeler yalnız Allah’ın katındadır. Ben, sadece apaçık bir uyarıcıyım.”Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır.(29.Sure/Ankebut/50-51)

EMİR BÜYÜK YERDENDİR

Emir büyük yerdendir.

Emir, yüz milyarlarca galaksiyi iğne deliğinden geçiren, insana değer verip onu yaratmaya tenezzül eden, ayı, güneşi, yıldızları, yerküreyi ve yeryüzünde sayısı tespit edilemeyen sınırsız canlı ve cansız nimeti insanın hizmetine veren , yeryüzü ve uzayın yegane Rabbi, büyük din gününün tek maliki, kainatın efendisi, yüce yaratıcı Allah’tan gelmektedir.

Yüce Allah Rum suresi 32. Ayette buyuruyor;

” Dinlerini parça parça edip mezheplere, gruplara, tarikatlara ayıranlardan olmayın.Onların her biri kendi mezhep, fırka, grup, tarikatlarıyla övünmektedir” 30/32

Mezheplerin fırkaların tarikatların ve din adı altında ne kadar ayrıştırıcı sınıf, grup varsa tamamının köküne kibrit suyu dökülüp, Kur’an merkezli tek tip müslümanlık üzerinde birleşilmelidir.Bu din Allah’ındır, O, ne derse o dur.O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez.

Bu; Allah Rasulünün 23 yıl boyunca verdiği mücadelenin aynısının tıpkısına en yakın olanıdır…

Rasül dedi ve diyecek ki: “Ey Rabbim! Kavmim bu Kur’ân’ı bırakıp terketti.” 25/30