DUA ADABI

bc

Çocukluğumuzdan beri arapça şablon duaları, hem de kategori kategori, sınıf sınıf, sanki karşımızda şifreli bir kasa var gibi, şifreyi tutturmak için tarif edilen sayıda tarif edilen arapça şablon duaları okuyarak, duanın kabul edileceği inancıyla envayi çeşit duaları duyarak büyüdük, ta ki Kur’an’ın anlamıyla tanışana kadar.

Kendisini muhatap kabul edip adam yerine koymak suretiyle yaratmaya tenezzül eden Rabbine dua ederken, taleplerini dile getirirken içmeden sarhoş misali, gayri samimi, ne dediğini bilmeden, son derece bilinçsiz, anlamadığı bir dilde dua edip yardım talebinde bulunmak, sanki karşısında Kendisinden Başka İlah Olmayan Alemlerin Rabbi Kainatın Tek Efendisi, Büyük patlamanın tek mühendisi Yüce Allah yokmuş,

Adeta başkaları tarafından programlanmış bir robot varmış gibi davranıp insanlar tarafından uydurulmuş bir takım sayılar adedinde bir takım sözleri tekrar etmek suretiyle, sanki şifreli bir kasayı açmak ister gibi Rabbine dua etmek, dinle akılla örtüşmeyen dalaletten başka birşey değildir.

Rabbimiz Yüce Allah’a sığınıp dua ederken ”kendi dilimizle” bilinçli olarak doğaçlama dua edemiyorsak nasıl samimi olabiliriz?

Duanın olmazsa olmazı samimiyet; Üst düzey bir dikkat ve bilinçle, canı gönülden yalvarıp yakararak ve sadece Allah’tan istemek suretiyle mümkündür.

Dua ederken Rabbimize yüreğimizi açmamız gerekir ki, yüreğimizin ta derinlerinden yalvarmamız gerekir ki, samimi bir dua olsun, bir başka yanlış da, dua ederken yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle, hatta emir sigasıyla ”yap ya Rabbi” , ”et ya Rabbi” demektir.

Dua nasıl edilir, Rabbimiz Yüce Allah Araf suresi 55.ayetinde bize buyuruyor;

”Rabbinize alçak gönülle ve yüreğinizin ta derinliklerinden gelerek dua ediniz. Doğrusu O, çizgiyi aşanları sevmez.” (7.Sure/Araf/55)

Nitekim Fatiha sûresinde, sürekli “Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım bekleriz” deriz, Kur’an’ın başında olan bu sure, her zaman okuduğumuz bir suredir.Eğer anlamını bilmiyorsak bir müslüman olarak önemli bir eksiklik olup acilen öğrenmemiz gerekmektedir.

Alemlerin Rabbi Yüce Allah insanı yaratıp ona tenezzül etmiştir.Bize tenezzül eden Rabbimize dua ederken bu, neden en güzeli ve dosdoğru olanı olmasın ki ?

“Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye lâyık olan ise yalnızca O’dur.” (35.Sure/Fatır/15)

Hayatımızın her alanında insanlardan nasıl ricada bulunup nezaket örneği gösteriyorsak, bundan daha fazlasını Allah’a göstermemiz gerekmez mi ?

Sonuç olarak, Kur’an’da dua konusunun ana omurgası olan Araf 55. ayetinde Rabbimiz bize duayı öğretirken;

Dua ederken, yüreğimizin ta derinliklerinden, sessizce yalvarmamızı isteyerek,sonuç olarak da, muhakkak ki o ,yada şühhesiz ki o ( inne-hu) haddi aşanları (el mu’tedîne) sevmez (lâ yuhıbbu) buyurmaktadır.

Alemlerin Rabbi Yüce Allah, kendini doğru yolda olduğunu zannedip ters yönde yol aldığının farkında olmayanları akıllarını doğru istikamette kullanmak suretiyle doğru bildiği yanlışları idrak etmelerine sebepler yaratıp gönüllerine sekinet vererek bulanıklaşan kalpleri, ölülere okunan ancak gerçek anlamda yaşam kitabı olan, dirilerin hayat rehberi olan Kur’an-ı Kerim’e açıp şeffaf yüreklere dönüşmesini,

Dinimi yalnızca Allah’a has kılıp bu istikamette dosdoğru yola, Fatiha suresini tam idrakle okuyup canı gönülden kalbinin en derinliklerinden gelen bir hakikat arzusuyla ben Rabbimden dosdoğru yolu talep ediyorum ve bu yolda beynimi yalnızca Allah’a teslim ettim diyen, tüm hücreleriyle Allahım, bana çizdiğin kulluk profiline, beni yaratırken ruhsal bedenime kodladığın ve açığa çıkarmayı benim tercihime sunduğun, hakikatin zenginliğini tercih edip açığa çıkarmak istiyorum, benden istediğin yaşam tarzına talibim, bunu yürekten istiyorum diyen ve pratiğe döküp eyleme geçirenlerden eylesin. İNŞALLAH