HADİSLER KUR’AN’IN TEFSİRİ DEĞİLDİR

Alemlerin Rabbi Yüce Allah, indirdiği Kur’an-ı Kerim’in açıklamasını, içerisinde birçok akla mantığa, haya ve edebe aykırı sözlerin bulunduğu, Allah’ın Resulü’ne atfen yazılan sözlerle ulaştırmamıştır.

Bu iddialar Allah ve Resulüne hakaret, Alemlerin Rabbi, kainatin efendisi Yüce Allah’a acziyet yüklemektir. İnsanlığı karanlıktan kurtarıp aydınlığa çıkarma amacıyla indirilen, fıtrat bilincini kötü amellere yönlendiren toplumu islah edip, insan gibi yaşaması için

Allah’ın son Nebisi Muhammed (A.S) ‘a apaçık detaylıca vahyettiğ Kur’an-ı Kerim’i amacından saptırıp anlamadan, bilmeden okunan bir mezarlık, bir ölü kitabı haline getirilmesinin en büyük sebebi, Kur’an-ı Kerim içeriğinin anlaşılması çok güç, kapalı bir kitap olarak topluma lanse edilmek suretiyle, bu doğrultuda bir algı oluşturulup,

Kur’an-ı Kerim’i doğru bir şekilde ancak kendisine vahyedilen Allah Resulü anlamıştır ve kendisine atfen yazılan hadisler de Kur’an-ı Kerim’in açıklanmış halidir inancı olduğu anlaşılmaktadır.

Bu çarpık algı ve inanışın Kur’an’a tamamen ters bir inanış olduğunu anlayabilmenin tek çaresi Kur’an-ı Kerim’dedir ancak hakkıyla okunmadığı için de Alem-i İslam uyumaya devam etmektedir, durum son derece vahimdir!