KANDIRILDIK

Kur’an-ı Kerim ; İnsana tenezzül edip onu yaratan, değer veren yüce yaratıcının onun insan gibi insan olmasını sağlayan, açık bir ifadeyle insanı adam etmek için yaratıcının kendi hazırlayıp indirdiği, bir adamlık klavuzu, bir insanlık, bir şeref prospektüsüdür…
 
Asırlardır ” uydurulmuş sünnet” ile kandırılıp Kur’an-ı Kerim’in anlamından, ruhundan uzaklaştırıldık. Ancak ne kandıran kandırdığının farkındaydı, ne de kandırılan kandırıldığının.
 
Bin yıldır Kur’an-ı Kerim’i anlamadan okuduk!
 
Vahyin üzerini, Kur’an’ın ilk emri “OKU” nun üzerini “uydurulmuş sünnet” ile kıl tüyle, abdestin, namazın gereksiz teferruatlarıyla örtüp, yüce İslam dinini camilere hapsettik.
 
Oysa Alemleri Rabbi Yüce Allah, kıyamete kadar koruyacağını taahhüt ettiği Kur’an-ı Kerim’i anlaşılması için indirmişti.
 
Yıllarca, insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarma amacıyla indirilen Kur’an’ın, ayetlerinden yüz çevirmek suretiyle Kur’an’dan bihaber yaşayıp, din diye inanıp öğrendiğimiz çoğunluğu sonradan uydurma bidat/hurafeleri Kur’an’a sorgulatıp hakikatleri öğrenme zamanı gelmedi mi?
 
Kur’ân-ı Kerim, gerçekten kesin bilginin ta kendisidir.
69.Sure/Hakka/51
 
Reklam