HADİSLER KUR’AN’IN TEFSİRİ DEĞİLDİR

Alemlerin Rabbi kainatın tek efendisi Yüce Allah, indirdiği ayetleri, insanları kendisinden başkasına kulluk etmesinler diye bizzat kendisi tefsir edip, açıklayarak indirdiğini ayetlerle bildirmektedir.
”Kur’an-ı Kerim anayasamızdır ancak hadisler Kur’an-ı Kerim’in açıklamasıdır” söylemi Kur’an-ı Kerim’e zıt bir ifade olup, geleneksel mezhep öğretilerini sayısal çoğunlukla destekleyip sürü psikolojisini tetiklemesi sonucu ortaya çıkan toplumsal bir zaaf olmakla beraber, hakikatin gizlenmesine zemin hazırlamak suretiyle hidayetin önüne barikat çekmektedir.
Hakikat yolunda sayısal çoğunluğun delil kabul edilmesi konusunda Yüce Allah diyor ki;
Onların çoğu, şirk koşmadan Allah’a iman etmezler. 12.Sure/Yusuf/106
Hadisler Kur’an-ı Kerim’in açıklamasıdır ifadesi Kur’an-ı Kerim’e göre, Allah’tan başkasına kul olmak anlamına gelmektedir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elif, lâm, râ.
Bu, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından âyetleri önce sağlam kılınmış, sonra da detaylandırılıp açıklanmış bir kitaptır.
“Allah’tan başkasına kesinlikle kulluk etmeyiniz. Şüphesiz ben size Allah’tan gelen bir uyarıcıyım; bir müjdeciyim.” 11.Sure/Hud/1-2
”Şüphesiz ki Allah, doğruyu söyler”