İLK HADİS İNKARCISI KİMDİ?

 

Kuran-ı Kerim, kendi dışındaki sözleri, yani Kur’an dışı sözleri olumsuz sözler olarak tanımlayıp, o sözlerin zandan ibaret olduğunu bildirmek suretiyle ilgili ayetleriyle adeta yerden yere vurmaktadır. Bknz: 2/78, 6/116, 10/36, 10/60, 10/66, 53/28, 45/6, 12/111, 68/36-37-38-39-40-41

Bu meseleyi Kur’an-ı Kerim’in ilgili ayetlerinde bizzat kendi gözleriyle görüp irkelerek şahit olanlar, Allah’ın Nebi’sine atfen yazılan sözlere mesafeli yaklaşıp Alemlerin Rabbi Yüce Allah’ın dini için herhangi bir delil niteliği taşımadığına inanmaktadırlar.

Hadislere şüpheyle bakmak Nebi’ye mesafeli olmak değildir.Hadislere güvenmemek Nebi’yi devre dışı bırakıp ona düşman olmak değildir. Bilakis, Nebi’ye sahip çıkmak, onu sevmek ona saygı duymak suretiyle Allah’tan korkup, Allah’a güvenmek, Kur’an’a güvenmektir.

Kendisini muhatap kabul edip yaratmaya tenezzül eden Rabbinin kendisine indirdiği mesajları merak etmeyen, hatta umursamayan bazı insanlar, bu davranışa ”hadis inkarcısı” tanımlaması yapmaktadır. Bu Kur’an’i bakış hadis inkarcılığıysa eğer, ilk hadis inkarcıları kimmiş bir bakalım.

İlk ”hadis inkarcısı” kimdi?

İslam alemi ve toplumumuzda Rabbinin mesajlarını merak eden, 2. Surenin 2. Ayetini kulağına küpe yaparak Kur’an-ı Kerim’i kendisine rehber edinip Kur’an ile yatıp Kur’an ile kalkan, Kur’an ile haşır neşir olmak suretiyle her geçen gün Kur’an’ı daha iyi anlayabilmek için araştırıp çalışan, emek verip çabalayan kesime karşı sarfedilen “hadis inkarcısı” söyleminin bilinmeyen ilk muhataplarından başta ilk hadis inkarcısı olarak Nebimiz Muhammed (A.S) gelmektedir.

Çünkü, ”Ben sadece bana vahyedilene uyarım” diyen Allah’ın Resulü ve son Nebisi, Nebi kimliğiyle söylediği kendi sözlerinin Kur’an dışı söz olduğunu, Nebi kimliğiyle söylediği kendi sözlerinin Kur’an ayetlerine göre zan olduğunu en iyi bilen biri olarak kayda geçirilmesini, hadislerinin yazılmasını şiddetle yasaklamıştır. Sonra ashabın ileri gelenlerinden ilk halifeler, Nebimizin tüm uyarı ve ikazlarına rağmen yazılan hadisleri toplayıp imha etmişlerdir. Ve ashabın akıl sahibi olanları da hadis inkarcılarının ilklerindendir.

İslam alimlerinden İmam-ı Azam Ebu Hanife de ilk hadis inkarcılarından olup kendi zamanında yaşayan bir takım alimler tarafından hadis inkarcılığıyla suçlanıp zındık, mürted ilan edilmiştir. Bu gerçeklerle ilgili sahih hadisler de mevcuttur ancak ne yazık ki avam halktan gizlenmektedir.Yeri gelmişken bir ilave yaparak bilinmeyen bir konuyu da hatırlatmış olalım.

Büyük çoğunluğu Buhari hadislerinden beslenen ”Ehlisünnet ekolü ve Hanifi mezhebi”, ”Ehlisünnet ekolü”nün iki büyük aliminden biri kabul edilen ve Hanifi mezhebi” nin İmamı olduğuna inanılan İmamı Azam Ebu Hanife’nin günümüz Ehlisünneti ve hanifi mezhebiyle pek de ilgisi yoktur. Çünkü Buhari, İmamı Azam Ebu Hanife’den bir asır sonra dünyaya gelmiştir.

İnsanları Kur’an’dan yüz çevirip uzaklaştıran en önemli sebep, çarpık şefaat inancı ve kolay cennet vad eden uydurma hadislerdir.

Kur’ân, gerçekten kesin bilginin ta kendisidir..69.Sure/Hakka/51

Onların arasında kitabı bilmeyen cahiller vardır. Bildikleri sadece kendilerine anlatılan asılsız kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. 2.Sure/Bakara/78