Kur’an-ı Kerim sadece orjinal metninden mi okunmalıdır? Yoksa insanlar Kur’an-ı Kerim’i sadece kendi dilinde mi okumalıdır?

Kur’an meallerini yüzeysel okuyup anlamaya çalışmak yeterli olmayabilir. En azından Kur’an-ı Kerim’in arapça okunuşu da öğrenilmelidir. Daha iyi anlayabilmek adına farklı farklı mealleri kıyaslama yaparken bazen orjinal metinlere de bakılmalıdır.

Eğer biz bu Kur’ân’ı yabancı bir dilde indirseydik, onlar kesinlikle, “Âyetlerinin açıklanması gerekmez miydi? Bir Arap’a yabancı bir dille söylenir mi?”diyeceklerdi. De ki: “O, inananlar için bir yol gösterici ve gönüllerine şifadır. Kâfirlerin kulaklarında ağırlık vardır ve Kur’ân onlara kapalıdır; sanki onlara uzak bir yerden sesleniliyor.” (41.Sure/Fussilet/44)

Kur’an-ı Kerim, tüm insanlığa gönderilen bir ilahi mesaj olmasına istinaden, arap olmayan diğer kavimler de Kur’an-ı Kerim’in genel mesajını Allah ne dedi değil de Allah ne demek istedi olarak anlamalıdır. Birkaç örnekle;

”Âyetlerinin açıklanması gerekmez miydi? Bir Arap’a yabancı bir dille söylenir mi?” diyeceklerdi.

”Âyetlerinin açıklanması gerekmez miydi? Bir Türk’e yabancı bir dille söylenir mi?” diyeceklerdi.

”Âyetlerinin açıklanması gerekmez miydi? Bir Alman’a yabancı bir dille söylenir mi?” diyeceklerdi.

”Âyetlerinin açıklanması gerekmez miydi? Bir İtalyan’a yabancı bir dille söylenir mi?” diyeceklerdi.

”Âyetlerinin açıklanması gerekmez miydi? Bir vs.vs yabancı bir dille söylenir mi?” diyeceklerdi.