Tarikat tasavvuf ehlinin din anlayışı;

İbadetleri, toplumsal yaşamın gerçeklerinden el etek çekmek suretiyle inzivaya çekilip yaratıcıyla birlikte olma şeklinde tanımlamaktadır. Bu anlayışa göre insanların toplumsal sorumlulukları ihmal edip, hatta inkâr ederek nefis terbiyesi yapıyoruz mantığıyla kendilerini dergahlara kapatıp dünyayla ilgisini kesme olarak da anlayabiliriz. Tarikat ve tasavvuf farzları ciddiye almayıp, nâfile, hatta uydurma bidat hurafe ibâdetleri ön plana çıkarmaktadır. Mesela rabıta, hatme-i hacegan, letaif virdi gibi

Rabıta; Sık sık şeyhin yüz şeklini düşünüp bilinç altına şeyhin resimlerini göndermek suretiyle yapılan mürşit rabıtasının, Allah’a yaklaşmak için temel kuralların başında olduğu tarikat ehli, şeyhine o kadar çok bağlanır ki onun ismi anıldığında ya da, onun ziyaretine gidip gördüğünde kendinden geçip cezbeye tutulur. Bu durum Allah’a yaklaşmak bir yana, bilakis yaratıcıdan uzaklaşıp, Allah’tan başkasına tarifi olmayan platonik bir aşka yakalanmanın delilidir.Şeyhe duyulan aşkı ifade eden şiir ya da ezgi sözlerinden bir kaç örnek;

“Ben seydamı göremedim yaralıyım”

”Menzilin gülü, aşkın sembolü seyda sultanım”

”Gözyaşlarım sıra sıra dizilir, İsmini ağzıma aldığım zaman
Ezilir bedenim, ruhum ezilir, Sultanım ismini duyduğum zaman”

”Sultanım kapında bana da yer ver, Sancağın altına girdiğim zaman
Ne olur boynumu bükük bırakma, Mahşer günü sana geldiğim zaman”

Vahdet-i vücud nazariyesine inananlar daha da ileri gidip, fenâ fişşeyh, fenâ firrasûl mertebesini aşıp fenâ fillâh derecesine yükselenler için ibâdetin gereksiz olduğunu ön görürler. Çünkü artık bu makam son mertebe olup Allah’la birleşme aşamasıdır. Bu mistik anlayış, kulluğu sadece şeklî bazı ibâdetlerden ibâret gördüğü için dünya hayatına ilişkin sahada yapılması gereken reel toplumsal ibadetleri önemsemeyip kulak ardı eder. Yani kısaca yan gelip yatmaktadırlar.