ASHAB SALAVAT ÇEKTİ Mİ?

”Allah’ım Muhammed’e, destek ol”
Arapçası: ”Allahümme Salli Ala Muhammed”
Allah ve melekleri Nebi’ye destek oluyorlar. Ey iman edenler! Siz de Nebi’ye destek olunuz, ona yürekten bağlılıkla teslim olunuz. (33.Sure / Ahzab / 56)
Bu ayette Alemlerin Rabbi Yüce Allah, ashaba hitaben; ben ve meleklerim Nebiye destek oluyoruz, sizde ona destek olun buyuruyor. Ancak bazı alimler bu ayeti yanlış anlayıp, bu ayetten nurtopu gibi bir hurafe üretip, bu ayete ”salavat çekmek” anlamı yükleyerek milyonlarca müslümanı yanlış yönlendirmiştir. Birçok mealde bu ayeti, Allah’ın salavat çektiği yönünde tercüme etmiştir. Haşa Allah salavat mı çeker? Bu ayette bir söz ve söylemden değil, hareket ve eylemden bahsetmektedir.Çünkü ayette Kul (De ki) ifadesi geçmemektedir.
Nitekim aynı surede bu ayetten yani Ahzab 56. ayetten 13 ayet önce, Ahzab 43. ayette de Ahzab 56. ayetin formatındadır. 43. ayette salat fiilinden türeyen ”yusalli” fiiline ”destek” anlamı verilirken, 56.ayette geçen ”yusalli” fiiline ” salavat çekmek” anlamı verilmiştir.
O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için melekleri ile birlikte sizi ”destekler”. O, inananlara karşı Rahimdir.(33.Sure / Ahzab / 43)
Şimdi denilebilir ki, salavat çekmenin ne zararı olabilir? Herşey bitti bir tek o mu kaldı? İşte zararı;
”Ne kadar salavat okuyan o kadar huri kazanır”
“Kıyamette insanların en evlâsı, bana çok salâvat okuyanlardır.”
“Her gün bana bin salâvat okuyan, cennetteki yerini görmeden ölmez.”
“Yanında ismim geçtiği zaman bana salât okumayan, cennetin yolunu şaşırmıştır.”
“Sabah ve akşam vakti bana onar def’a salâvat okuyana kıyâmet günü şefaatım yetişir.”
“İki müslüman karşılaşıp musafaha eder ve Peygambere salâvat getirirlerse, ayrılmadan önce evvelki ve sonraki günahları mağfiret olur.”
Bu uydurma hadisleri gerçek zanneden bazı müslümanlar, gerek reel toplumsal alanlarda, gerek internetin sanal sosyal medya grup ve forumlarında, ”salavat çekme” organizasyonu oluşturup, binlerce kişiye milyonlarca ”salavat” dağıtıp iş planı oluşturmaktadır.
Bu tür konular müslümanları Kur’andan ve hakikatlerden uzaklaştırıp tembelliğe itmiştir.Kısa yoldan kolay cennet hayalleri müslümanları dinin asıl emirlerini unutturup uyumalarına sebep olmuştur.