Fatiha suresini dilinden yüreğine indirmek suretiyle anlamıyla birlikte okuyup ayetlerini yudum yudum içenler. Fatiha suresinin son ayetlerine doğru Rabbinizden dosdoğru yol için yardım talebinde bulunurken, bu taleple ilgili Fatiha’nın hemen peşinden, Bakara’nın ilk ayetlerinde Rabbinizin size cevap verdiğini biliyor muydunuz?
Fatiha suresi;
Yıllarca anlamını bilmeden, ne dediğimizin bilincinde olmadan içmeden sarhoş olma misali, ezbere papağan gibi tekrarlamak suretiyle sevap kazanma amacıyla okuduk. Kıldığımız 5 vakit namazda hergün onlarca defa okuyup, mezarlıklarda ölülerimize Fatiha okuyup onlara armağan ettik.
Çünkü atalarımızdan böyle işittik böyle öğrendik. Doğduğumuz coğrafyanın sahip olduğu dine ait olan çoğunluğun kabul ettiği mezhep öğretilerini bilmeden takip edip, din adına bize her söylenilene körü körüne inanıp, her duyduğumuzu körü körüne kabul ettik.
Meğer Fatiha suresi, sözleri Alemlerin Rabbi Yüce Allah’a ait olan, insanlara Rabbinin öğrettiği bir hidayet duasıymış . Üç bölümden oluşan fatiha suresi, giriş bölümünde Kainatın tek Efendisi Yüce Rabbimizi övüp, orta bölümde O’nun merhametli ve bağışlayıcı olduğunu, din gününün sahibi olduğunu ifade eden sözlerle devam edip, son bölümde de yalnız O’na kulluk edip ve yalnızca O’ndan yardım talebinde bulunmak suretiyle bizi dosdoğru yola, kendilerine nimet verilenlere dahil etmesini dileğinde bulunup gazaba uğrayan ve yolunu sapıtanlardan olmak istemediğimizi talep ediyormuşuz. Ancak tüm bunları bir ölü gibi, yaşayan canlı cenaze gibi bilinçsizce okuyormuşuz ne yazık ki.
Kur’an-ı Kerim’in 1. suresi Fatiha’yı 2. sure Bakara’ya bağlayan, insan ile Rabbi arasında geçen muhteşem diyalog köprüsüyle Fatiha suresinde insan, Rabbine dua edip kendisini dosdoğru yola iletmesini Rabbinden dilerken, Rabbi, bu duaya Fatiha suresinden sonra gelen 2. Sure Bakara’nın ilk ayetlerinde cevap vermektedir.
Alemlerin Rabbi Yüce Allah, kendisinden dosdoğru yol üzerinde hidayet talebinde bulunan kuluna, dosdoğru yolun adresini, hidayetin yön levhasını Bakara suresinin ilk ayetlerinde açıklayarak dosdoğru yolun, hidayetin Kur’an-ı Kerim’de olduğunu, kendisinde şüphe olmayan bu kitabın sakınanları dosdoğru yola ileten bir hidayet kaynağı olduğunu, bu kitabı hayatına taşıyanların dosdoğru bir yol üzerinde olup, kurtuluşa erenler olduğunu buyurmaktadır.
Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğramışların ve sapıkların yoluna değil! 1.Sure/Fatiha/5,6,7
Kendisinde hiç şüphe olmayan bu kitap, sakınanları dosdoğru yola ileten bir hidayet kaynağıdır. Onlar, gayba inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. Sana indirilene ve senden önce indirilene de iman ederler; âhiret gününe kesinlikle inanırlar.İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridirler. 2.Sure/Bakara/2,3,4,5