Durum son derece ciddidir !!! Kendisinden Başka İlah olmayan Alemlerin Rabbi, Kainatın Tek Efendisi Yüce Allah, birçok ayette konu edip üzerinde durmak suretiyle Kur’an-ı Kerim’i bizzat kendisinin detaylıca açıkladığını ifade edip, ayrıca düşünenler için Kur’an-ı Kerim’i kolaylaştırdığına da özellikle dikkat çekerek ilgili ayetlerin başında

”Andolsun” ifadeleriyle adeta balyoz etkisi yaratacak vurgular yapıp yeminler ederek tekrar tekrar hatırlatıp taahhüt ettiği halde, sanki o ayetler Kur’an’da yokmuş gibi davranıp o ayetleri gizleyerek, Kur’an anlaşılmaz bir kitaptır. Siz Kur’an’ı anlayamazsınız diyenler, Kur’an yetmez diyenler, Kur’an’a inandığını söyleyip ancak o ayetlere inanmayan, aynı zamanda Allah’a güvenmeyip ve Allah’ı yalanlamaktadırlar.

O insanlar, ilgili Kur’an ayetleriyle tehdit edilip uyarılmaktadırlar. Zamanın çok hızlı aktığı, hakikatte bir gün olan bu mavi gezegende, henüz vakit varken bu ayetlerin muhatapları, bu ayetler doğrultusunda akıllarını başına toplayıp imanlarını gözden geçirmeleri gerekmektedir. Ayrıyeten bu ayetleri görenlerin görmeyenlere bildirmesi de ayrıca vebal ve vazifedir. Durum son derece ciddidir !!!

“Şüphesiz ki; İndirdiğimiz açık ayetleri ve doğru yolu Kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere Allah lânet eder ve lânet ediciler de onlara lânet eder. Ancak tevbe edip kendini düzelten ve onları açıklayanlar başka. Onların tevbesini kabul ederim. Ben tevbeleri kabul ederim, ikramım boldur.” 2.Sure/Bakara/159-160

“Allah’ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyenler ve ona karşılık biraz çıkar sağlayanlar var ya, onlar karınlarına sadece ateş doldururlar. Allah Kıyamet günü onlarla konuşmaz. Onları aklamaz. Onlara acı bir azap vardır.” 2.Sure/Bakara/174

“Allah, kendilerine kitap verilenlerden kesin söz aldığında şunları söyledi: ‘O Kitabı insanlara kesinlikle açıklayacaksınız ve asla gizlemeyeceksiniz.’ Ama onlar Kitabı arkalarına attılar ve karşılığında geçici bir bedel aldılar. Aldıkları o şey ne kötüdür!” 3.Sure/Al-i İmran/187