SENKRONİZEL BİLİNÇ

Beyinsiz kalp hurafe bataklığına, kalpsiz beyin ateizm çukuruna düşürür !!!
 
Ruhsal beden; insana ana rahmindeyken, maddesel bedenin tüm hücrelerine varıncaya kadar nüfuz edecek şekilde yaratıcı tarafından kodlanıp formatlamak suretiyle, ebeveynin yetiştirme tarzına göre, büyüme aşaması evrelerinde sürekli güncellenen, ergenlikten sonraki aşamalarda, insanın kendi bireysel tercihleriyle güncellenmeye devam eden, İlahi bir yazılım, bir işletim sistemidir.
 
Bu yazılımın en önemli güncelleme paketi, İnsanı hakikate götüren tek hidayet kaynağı, varlık amacını öğretip kurtuluşuna vesile olan, tüm zararlı saldırgan virüslere antivirüs olup güvenlik duvarı oluşturan, İlahi güncelleme paketi Kur’an-ı Kerim’dir…
 
Yüksek kalitede tefekkür ve tevhidsel planı ön plana çıkarılarak kılınan namazlar da, ruhsal donanımı hızlandıran, insanın işletim sistemini belli zaman dilimlerinde, belli aralıklarla otomatik olarak güncelleyen yazılım paketleridir.
 
İnsanın ahirete götüreceği bedeni ruhsal bedenidir.
 
Salt beyin odaklı maddesel bilinç; Maddesel bedene ait düz düşünmeye dayalı düşünsel fikirlerin üretildiği beyinsel işletim sistemidir.
Bu kategori, sadece maddesel düşündüğü için, ruhsal bedeni geliştiremez. Evren bilimci, fizik dehası, yazılım mühendisi de olsa, maddeye dayalı düşünsellik geliştirdiği için keskin düşünemez ve kalpten bağımsız salt beyin odaklı düşündüğünden ruhsal bedeni zayıf kalır.
 
Salt kalp odaklı, sürüden güç alan duygusal bilinç; Düşünmeyi sevmeyen, düşünmek istemeyen, düşünmekten nefret eden, düşünülmüş herşeyi olduğu gibi kabul edip olduğu gibi alan, her duyduğuna inanan, her seslenene kulak veren, her anladığını duyduğundan ibaret zanneden, teferrüatlara takılıp şekilleri benimser.
 
Düşünsel fakirliğin, zihinsel tembelliğin farkında olmayan, analitik fikir, kritik düşünce, ayıklama yeteneği, bakış açısı olmayan, çoğunluğu ölçü almak suretiyle, sürüden güç alıp sürüyü örnek verir. Dolayısıyla çoğunluğu örnek alıp sürü psikolojisine dayalı düşünsellik geliştirdiği ve beyinden bağımsız salt kalp odaklı düşündüğünden ruhsal bedeni zayıf kalır.
 
Beyinsiz kalp hurafe bataklığına, kalpsiz beyin ateizm çukuruna düşürür !!!
 
Vahiyden beslenmek suretiyle beyni kalbe, kalbi beyne senkronize eden senkronizel bilinç; Ruhsal bedenin, kalp ve beyni hakimiyetine alıp senkronize etmek suretiyle, kalp destekli analitik ve keskin düşünebilme yeteneğidir.
Bu kategori, düşünsel senkronizasyon hakimiyetine sahip olduğu için ruhsal bedenini geliştirmiş olur.
 
Aklını senkronize eden ne olursa olsun yaşam tarzını vahiyle inşaa ettiği için, senkronize aklın, analitik ve keskin düşünselliğiyle geliştirdiği ruhsal bedeni, ”din gününde” birtakım aydın yüzlerle beraber, gülmeyi ve sevinmeyi hak eder.
 
O gun bir takim yuzler aydinliktir, gulmekte ve sevinmektedir.(80/38)