İslam aleminin büyük çoğunluğunun mensubu olduğu Ehlisünnet ekolüne ait dört mezhep için, galiba çoğunluk olduğu için olsa gerek İslamın dört hak mezhebi denilmesi tevhidsel bilinç üzerine bina edilmesi gereken imanı zedeleyen talihsiz bir ifade olup, aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’e büyük bir saygısızlıktır.

Ehlisünnet ekolünün dört mezhebi arasında birinin helal dediğine diğerinin haram demesi çelişkilerine rağmen şia ekolünü islamdan saymayıp müslümanların dört hak mezhebidir denmesi akıllara zarar çelişkiler silsilesinin ana sebebi olup aynı zamanda hak olan tek kaynak Kur’an-ı Kerim’e ortak koşmaktır.

Hiçbir itikadi ekol ve bu ekollerin alt kolları olan mezheplere kesinlikle “hak mezhep” diyemeyiz. Hak olan sadece Kur’an-ı Kerim’dir. Diğer hak denilen, hak olduğu iddia edilen argümanlar, mezhep imamlarının ya da müctehid alimlerin hata payı bulunan beşeri ictihatlarıdır.

Reklamlar

Öyle etkili bir narkozdur ki “atalar dini narkozu” , tam tamına oniki asırlık bir süreyle İslam alemini tüm zamanların en uzun uykusuna yatırmıştır…
Gelenek ve taklitsel mezhep öğretileri üzerine bina edilmiş alışılmış dinin Allah’ın Kur’an ile indirdiği gerçek din zannedilmesiyle oluşan ”atalar dini narkozu”, toplumun alışık olmadığı Kur’an-ı Kerim’e karşı otomatik savunma refleksi oluşturmakta, ve insanların neleri bilmediğinin farkında olmaması, bu narkozun parçalanmasına sebep olan sebepler silsilesinin ana sebebini teşkil etmektedir.
 
İnsanların gerçekleri ayırt edememelerinin bir başka alt sebebi ise, kendi sorumluluklarını hocalara yüklemeleridir. Hocaların büyük çoğunluluğun da bu durumdan şikayetçi olmamaları hatta meşru kabul etmeleri bu narkozun etkisini artırıp insanların uyanmasına iyice engel olmaktadır.
 
Ayrıca bu narkoz, hocaların da büyük çoğunluğunu içine almasıyla durumu daha da içinden çıkılamaz hale getirmektedir. Neresinden bakarsanız bakın gelişmelerin büyük çoğunluğu iblisin lehine işlemekte olup, işin en üzücü yanı ise,
 
“Ne kandıran kandırdığının, ne de kandırılan kandırıldığının farkında olmadığıdır”.

İnsan sözü hadislerle Allah kelamı vahyi kıyaslamak iman açısından tehlike arz eden şirk’in ayak sesleri olup, bu tür vesveseler şeytanın size farkettirmeden nefsinize fısıldayışlarıdır. Kur’an-ı Kerim kendinden önceki ilahi kitapları, yani vahyin tümünü tasdikleyip güncellediği ve yüce İslam dininin son kitabı olduğu için kıyamete kadar korunması gerekmektedir.

Kur’an-ı Kerim’in korunması insanların insiyatifine bırakılmayıp bizzat Alemlerin Rabbi Yüce Allah’ın tasarrufu ve kontrolü altındadır.Yaşam gezegeni dünya, atmosferi sayesinde aşırı ısınmasından ve soğumasından, uzayın radyasyonundan, uzayda başıboş gezen göktaşı, meteor v.s den nasıl korunmakta ise, aynı şekilde insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak ”insanlığı adam etmek” için dizayn edilip, ”Dirilere Yaşam Klavuzu” olarak indirilen Kur’an-ı Kerim de kendine özel atmosferi sayesinde korunmaktadır.

Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir. Şüphesiz bu, değerli bir Kur’ân’dır, korunmuş bir kitaptadır. Onunla ancak manen temiz olanlar iletişim kurabilir. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Şimdi siz, böyle bir söze mi leke süreceksiniz? Hakikati yalanlamayı günlük gıdanız olarak mı görüyorsunuz? 56.Sure/Vakıa/75,76,77,78.79,80,81,82

Tam bir felaket !
 
Bırakın Kur’an bütünlüğünü, bırakın ayeti konu bağlamından koparmayı, ayetinde yarısından fazlasını makaslayıp kesip atmak suretiyle güya peygamberi Allah’ın dinine ortak edecekler, olacak iş değil !
 
Ayetin tamamı;
 
Allah’ın fethedilen ülkeler halkından ”Resulüne” verdiği ganimetler, Allah, ”Resul”, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Bu taksim, malların içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaması içindir. ”Resul size ne verdiyse onu alınız, size ne yasakladıysa ondan da sakınınız. Allah’a saygılı olunuz, çünkü Allah’ın azabı çetindir.” 59.Sure/Haşr/7
 
Haşr 7. ayetin büyük çoğunluğunu makaslayıp gizleyerek sadece şu kısmını paylaşıp ayetin tamamı gibi izlenim vermekteler !
 
”Peygamber size ne verdiyse onu alınız, size ne yasakladıysa ondan da sakınınız. 59.Sure/Haşr/7
 
Korkunç bir durum, olacak iş değil !!!
 
“Allah’ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyenler ve ona karşılık biraz çıkar sağlayanlar var ya, onlar karınlarına sadece ateş doldururlar. Allah Kıyamet günü onlarla konuşmaz. Onları aklamaz. Onlara acı bir azap vardır.” 2.Sure/Bakara/174

Aslında mesele, Allah’ın Resulü ve Nebilerin sonuncusu Muhammed’in parmağıyla işaret ettiği Kur’an’a bakılmayıp O’nun parmağına odaklanmak suretiyle parmağını kutsallaştırmaktan ibaretti.

Meselenin diğer bir ayağı da, Allah’ın Resulü Muhammed’in yepyeni bir din getirdiği algısıyla başlamıştı.

Oysa O, tahrif edilip bozulan Allah’ın tek dini İslamı, İslam dininin son uzantısı kitap olan Kur’an üzerinde güncelleyip onarmak üzere seçilmişti.

Oysa O, yirmiüç yıl boyunca Kur’an uğruna verdiği büyük mücadelede gösterdiği amansiz direniş, işittiği hakaretler, çektiği ruhsal ve bedensel çileler, ileride ölülere okunacak bir kitap için değildi.

Oysa Kur’an-ı Kerim, yaşayan ölüleri, canlı cenazeleri diriltmek suretiyle insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak ”insanlığı adam etmek” için dizayn edilip, ”Dirilere Yaşam Klavuzu” olarak indirilmişti.

Can çıkmadan huy çıkmaz mı?
 
Can çıkmadan da huy çıkar! Hem de öyle bir çıkar ki! Tam teslimiyet ve güvenle, büyük bir heyecan ve merakla Kur’an ayetlerinin tefekkürü ve dosdoğru kılınan namaz, bunun yegane çözümüdür, psikologlar değil!…
 
Hiçbir sosyal danışman, psikolog veya aile danışmanı, ruhsal bedene Kur’an-ı Kerim kadar hükmedemez, hatta kıyaslama bile yapılamaz.
 
En doğru yaşam koçu; yaşamın yaratanı, yerde ve uzayda yegane tasarruf sahibi, Kendisinden Başka İlah Olmayan Alemlerin Rabbi, Kainatın Tek Efendisi Yüce Allah’ın insanı adam etmek için indirdiği kitaptır.
 
Başka bir ifadeyle en sağlam sosyal danışman, Rabbimizin insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarma amacıyla, dirilere yaşam kılavuzu olarak indirdiği kitabı toplumsal yaşama senkronize etmekten başka bir şey değildir.

Teravih namazı; Nafile bir namaz olmasına rağmen, farz namazlarında bomboş olan camileri ramazan aylarında hınca hınç, tıka basa doldurup, halkın çoğunu teravihi en hızlı kıldıran ”Jet imamlar”ın peşinde koşturduğu nafile bir namazdır.

Kıyamda imamın çok aşırı hızda okuduğu Fatiha ve diğer zikirlerin anlamlarını, imamın ve cemaatin düşünüp tefekkür edemeden imam eşliğinde apar topar ruku ve secdeye gidilip, bir saniyede 3 defa ”Subhanı Rabbiyel Ala” denilip roket gibi kıyama kaldıran, yirmi rekatın sonunda selam verilip vitre başlamadan önce okunup üç defa tekrar edilen salavat anında ruhsal bedenlerde hissedilen çok şükür bugün de bitirdik mutluluğunu mimiklere de yansıtan nafile bir namazdır.

Hatta nafile bile değil, zira Allah’ın Resulü döneminde hiçbir zaman cemaatle kılınmadığı, Allah’ın Resulünün gece namazı olarak evinde kıldığı alimler tarafından bilinmesine rağmen bidat olduğu dile getirilmeyen, bidat bir namaz olduğu için camide cemaatle kılınması yanlış olan bir namazdır.