İnsan sözü hadislerle Allah kelamı vahyi kıyaslamak iman açısından tehlike arz eden şirk’in ayak sesleri olup, bu tür vesveseler şeytanın size farkettirmeden nefsinize fısıldayışlarıdır. Kur’an-ı Kerim kendinden önceki ilahi kitapları, yani vahyin tümünü tasdikleyip güncellediği ve yüce İslam dininin son kitabı olduğu için kıyamete kadar korunması gerekmektedir.

Kur’an-ı Kerim’in korunması insanların insiyatifine bırakılmayıp bizzat Alemlerin Rabbi Yüce Allah’ın tasarrufu ve kontrolü altındadır.Yaşam gezegeni dünya, atmosferi sayesinde aşırı ısınmasından ve soğumasından, uzayın radyasyonundan, uzayda başıboş gezen göktaşı, meteor v.s den nasıl korunmakta ise, aynı şekilde insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak ”insanlığı adam etmek” için dizayn edilip, ”Dirilere Yaşam Klavuzu” olarak indirilen Kur’an-ı Kerim de kendine özel atmosferi sayesinde korunmaktadır.

Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir. Şüphesiz bu, değerli bir Kur’ân’dır, korunmuş bir kitaptadır. Onunla ancak manen temiz olanlar iletişim kurabilir. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Şimdi siz, böyle bir söze mi leke süreceksiniz? Hakikati yalanlamayı günlük gıdanız olarak mı görüyorsunuz? 56.Sure/Vakıa/75,76,77,78.79,80,81,82