Öyle etkili bir narkozdur ki “atalar dini narkozu” , tam tamına oniki asırlık bir süreyle İslam alemini tüm zamanların en uzun uykusuna yatırmıştır…
Gelenek ve taklitsel mezhep öğretileri üzerine bina edilmiş alışılmış dinin Allah’ın Kur’an ile indirdiği gerçek din zannedilmesiyle oluşan ”atalar dini narkozu”, toplumun alışık olmadığı Kur’an-ı Kerim’e karşı otomatik savunma refleksi oluşturmakta, ve insanların neleri bilmediğinin farkında olmaması, bu narkozun parçalanmasına sebep olan sebepler silsilesinin ana sebebini teşkil etmektedir.
 
İnsanların gerçekleri ayırt edememelerinin bir başka alt sebebi ise, kendi sorumluluklarını hocalara yüklemeleridir. Hocaların büyük çoğunluluğun da bu durumdan şikayetçi olmamaları hatta meşru kabul etmeleri bu narkozun etkisini artırıp insanların uyanmasına iyice engel olmaktadır.
 
Ayrıca bu narkoz, hocaların da büyük çoğunluğunu içine almasıyla durumu daha da içinden çıkılamaz hale getirmektedir. Neresinden bakarsanız bakın gelişmelerin büyük çoğunluğu iblisin lehine işlemekte olup, işin en üzücü yanı ise,
 
“Ne kandıran kandırdığının, ne de kandırılan kandırıldığının farkında olmadığıdır”.