İslam aleminin büyük çoğunluğunun mensubu olduğu Ehlisünnet ekolüne ait dört mezhep için, galiba çoğunluk olduğu için olsa gerek İslamın dört hak mezhebi denilmesi tevhidsel bilinç üzerine bina edilmesi gereken imanı zedeleyen talihsiz bir ifade olup, aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’e büyük bir saygısızlıktır.

Ehlisünnet ekolünün dört mezhebi arasında birinin helal dediğine diğerinin haram demesi çelişkilerine rağmen şia ekolünü islamdan saymayıp müslümanların dört hak mezhebidir denmesi akıllara zarar çelişkiler silsilesinin ana sebebi olup aynı zamanda hak olan tek kaynak Kur’an-ı Kerim’e ortak koşmaktır.

Hiçbir itikadi ekol ve bu ekollerin alt kolları olan mezheplere kesinlikle “hak mezhep” diyemeyiz. Hak olan sadece Kur’an-ı Kerim’dir. Diğer hak denilen, hak olduğu iddia edilen argümanlar, mezhep imamlarının ya da müctehid alimlerin hata payı bulunan beşeri ictihatlarıdır.