Çoğu Kur’an meallerinde sık görülen hataların başında, manen hayati öneme sahip bir konu olan ”Resul ve Nebi” kavramlarını orijinal Kur’an metninde olduğu gibi ayrı ayrı sözcüklerle belirtmeyip, ”Resul ve Nebi” kavramları sanki tek bir anlam ifade ediyormuş gibi her iki kelimeyi, ne arapça ne de türkçe bir kelime olan farsça ”Peygamber” kelimesiyle çevrilmeleri gelmektedir. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, Resul ve Nebi kavramlarını boşu boşuna ayrı ayrı sözcüklerle belirtip haşa kelime israfı yapmadı!

Kur’anda otuzdan fazla ayette zikredilen ”Allah ve Resulüne itaat edin” ya da Resule itaati zikreden emir kalıpları, yukarıda bahsi geçen Kur’an meallerinde, ”Allah ve peygambere itaat edin” ya da peygambere itaati zikreden emir kalıpları olarak geçmektedir. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de çelişkiler varmış gibi izlenimler bırakmaktadır. Örneğin;

İlgili Kur’an meallerine göre Kur’an-ı Kerim, hem peygambere itaati emredip, hem de peygambere itaat etmeyeni kınamamaktadır. Mesela ”Mücadile suresinin başında” geçen bir konu hakkında peygamberle tartışıp peygamberin verdiği kararı beğenmeyen ve o karara itaat etmeyen bir kadın sahabenin, peygamberi Allah’a şikayet ettiği ve Allah’ın kadını haklı bulup, ilgili konuda kadının lehinde ayetler indirmesidir.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikâyette bulunan kadının sözünü işitti. Allah, ikinizin konuşmasını işitmektedir. Çünkü Allah her şeyi işitendir; her şeyi görendir. Sizden zıhar yapanlar/hanımlarını annelerine benzetenler bilmelidirler ki, o hanımlar onların anaları değillerdir. Onların anaları, ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Onlar çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Bununla beraber Allah affedicidir; bağışlayıcıdır. 58/Sure/Mucadile/1,2

Bir başka ayette peygamber, evlatlığı Zeyd’e eşini boşamamasını söylediği halde eşini boşayarak peygambere itaat etmeyen Zeyd’in Allah tarafından uyarılıp kınanmamasıdır. Çok ilginçtir ki, Zeyd’in kendisine nimet verilenlerden biri olduğu, yani Allah’ın razı olduğu cennetlik bir kişi olduğu da Kur’an-ı Kerim’de apaçık zikredilmektedir.

Allah’ın kendisine nimet verdiği ve senin de kendisine yardım etiğin kişiye, “Eşinden ayrılma, Allah’a saygı duy” dediğin anı hatırla! Oysa sen, içinde Allah’ın açığa çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Halbuki Allah, çekinmeye daha lâyıktır. Müminlere, evlatlıkları eşlerinden ayrıldıklarında onların boşanmış eşleriyle evlenmelerinde bir sıkıntı olmaması için Zeyd, eşinden ilgisini tamamen kesip ayrılınca onu sana nikâhladık. Allah’ın emri kesinleşmiştir. 33/Sure/Ahzab/37

Reklam