KAYNAK BİR OLMADAN ÜMMET BİR OLUR MU?

Diyorlar ki; “Hep Kur’an diyorsun başka bir şey demiyorsun. Senin üst aklın kim, İngiliz ajanı mısın, yahudi projesi misin? Alimlerimizin çoğunun ittifak ettiği konulara aykırı tavırların var. Ümmetin birliğine kastedip vahdet bilincinin altına dinamit koyuyorsun.”.
 
Hangi ümmet birliğinden bahsediyoruz? 12 asır önce uydurulan hadis rivayetleri ve hadis rivayetlerindeki ihtilaflarla boğuşmaktan Kur’an-ı Kerim’i arka plana atıp, rivayetleri ön plana çıkararak önce tevhid, akabinde vahdet bilinci çökertilip parça parça bölünüp fırkalara ayrılmak suretiyle batının oyun ve eğlence alanına döndürülen ümmet mi?
 
Böyle mi olmalıydı? Dünyaya lokomotif olması gereken ümmet, batının arkasında vagon mu olmalıydı? Dünyaya barış ve adalet dağıtması gereken ümmet, kendi içindeki barış ve adaleti sağlayamayan, Allahu Akbar sloganlarıyla birbirini katleden, yokluk ve sefalet içindeki perişan haliyle dünyanın bir numaralı gündemi mi olmalıydı?
 
Ümmetin arasındaki ihtilafın kökü Kur’an mı, yoksa asırlardır içinden çıkamadıkları hadis rivayetlerindeki ihtilaflar mı? Araf 17 de Rabbine büyük bir küstahlıkla; “Yemin ederim ki beni azdırmana karşılık ben de senin dosdoğru yolunun üstüne oturacağım. Yani Kur’an’ın anlaşılmasına mani olacağım” diyen iblisin zaferini, “Ölülere ayet dirilere rivayet” okuyacak kadar aklı tutulan ve beyin ölümü gerçekleşmek üzere olan ümmetin bu hali özetlemiyor mu?..
 
Asıl yahudi projesi, Kur’an diyen birine yahudi projesi misin diye soranlardır. Ancak farkında değillerdir. Yahudi projesi dedikleri o negatif söylem aslında direkt olarak Kur’an’a gider Kur’an diyene değil. Kendisinde şüphe olmayan ve sakınanları dosdoğru yola ileten bu kitap , Alemlerin Rabbi Yüce Allah’ın insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarma projesidir !!!
 
“Kaynak bir olmadan ümmet bir olur mu?”