Allah’ın Resulü Muhammed, kontrolü Allah’ın elinde belli hesap ve ölçülerle kendisine indirilen ayetleri tebliğ ederken, sahabeler bazen Resul’le ayetler hakkında tartışmaya giriyordu.

Rabbin seni hak uğruna, öz yurdundan çıkarmıştı. Ve müminlerden bir grup tamamen isteksizdi.İş apaçık ortaya çıktıktan sonra bile, hak konusunda seninle çekişiyorlardı. Sanki onlar gözleri baka baka ölüme sürülüyorlardı.(Enfal:5-6)

Ashabdan bazıları, bazen cuma salatı esnasında bile mescidi terketmek suretiyle, Nebi’yi hutbede yalnız bırakıp ticaret ve eğlenceye koşuyorlardı.

Onlar bir ticaret ve eğlence gördüklerinde hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: “Allah’ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en üstünüdür. (Cuma/11)

”Allah’a ve Resulüne itaat edin” ya da Resul’e itaati zikreden otuza yakın ayetin, Resul’le tartışıp onunla münakaşaya giren ashabı ikaz etme gayesi apaçık ortadayken, bugün o ayetlerden hadis rivayetlerine yön levhası çizilip Kur’andan uzaklaşılmaktadır.

Bu arada; “Ashabım gökteki yıldızlar gibidir; hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz” rivayeti de güme gitmiş oldu.