113. FELAK SURESI

FELAK SURESI

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. De ki: Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım.
2,3,4,5. Yarattığı her şeyin şerrinden, kapladığında karanlığın şerrinden, düğümlere üfürenlerin şerrinden, haset edenin haset ettiği zamanki şerrinden.