77. MURSELAT SURESI

MURSELAT SURESI

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1,2,3,4,5,6,7. Birbiri ardınca gönderilenlere, görevlerine koştukça koşanlara, iyiden iyiye yayanlara, hak ile bâtılı ayırdıkça ayıranlara, öğüt bırakanlara, özür veya uyarıda bulunanlara yemin olsun ki, size verilen söz mutlaka gerçekleşecektir.

8,9,10,11,12,13,14,15. Yıldızlar silindiği zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberlere vakit bildirildiği zaman; ertelendikleri gün için; yani hüküm günü için, -ki hüküm gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin?- Yalanlayanların vay haline o gün!

16,17. Biz, öncekileri helâk etmedik mi? Sonra da, peşlerinden gelenleri onların ardına takacağız.

18. İşte biz, suçlulara böyle yaparız.

19. O gün, geçmişten ders almayan yalancıların vay haline!

20. Sizi değersiz bir sudan yaratmadık mı?

21,22. Sonra belli bir süreye kadar onu sağlam bir yere yerleştirmedik mi?

23. Buna gücümüz yeter. Güç yetiren ne güzeldir!

24. O gün, yaratanını inkâr edenlerin vay haline!

25,26. Biz yeryüzünü dirilerle ölülere toplanma yeri yapmadık mı?

27. Oraya sabit ve yüksek dağlar yerleştirmedik mi? Size tatlı sular içirmedik mi?

28. O gün, Allah’ın nimetlerini yalanlayanların vay haline!

29,30,31,32,33. Yalan sayageldiğiniz şeye doğru gidiniz! Üç boyutlu azaba, ne gölgelendiren ne de alevden koruyan bir gölgeye gidiniz. O saray gibi kocaman bir kıvılcım saçar. Her bir kıvılcım sanki birer sarı devedir.

34. O gün, Allah’ın uyarısını yalanlayanların vay haline!

35. Bu, konuşamayacakları gündür.

36. Özür dilemelerine izin verilmeyecektir.

37. O gün, âhireti yalanlayanların vay haline!

38. Bu, sizleri ve öncekileri topladığımız hüküm günüdür.

39. Eğer bir tuzağınız varsa, bana kurunuz.

40. O gün, hüküm gününü yalanlayanların vay haline!

41,42. Şüphesiz o gün, takvâ sahipleri, gölgelerde ve pınar başlarında, canlarının çektiğinden çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır.

43,44. Kendilerine, “Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi âfiyetle yiyiniz, içiniz” denilecektir. İşte biz, güzel amel yapanları böyle ödüllendiririz.

45. O gün, âhiretteki ödülü yalanlayanların vay haline!

46,47. Yiyiniz, azıcık sefa sürünüz; siz suçlusunuz. O gün, kıyametin kopacağını yalanlayanların vay haline!

48,49. Kendilerine “Allah’ın huzurunda eğiliniz” dendiğinde, eğilmezler. O gün, Allah’a ibadeti yalanlayanların vay haline!

50. Onlar, bundan başka hangi söze inanacaklar?