85. BURUC SURESİ

BÜRUC SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1,2,3. Burçlar sahibi göğe; vaad edilen o güne; tanık olan ve tanık olunana yemin olsun ki,

4,5. Kahrolsun! Ateşi olan o çukuru kazanlar.

6,7. Onlar da o ateş çukurunun etrafında oturmuş, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı

8,9. Müminlerden, sadece, göklerin ve yerin mülkü/iktidarı kendisine ait olan, ‘sonsuz kudret sahibi ve övgüye layık olan Allah’a iman ettiklerinden dolayı intikam aldılar/alıyorlar. Oysaki Allah her şeyi görür.

10. Şüphesiz, inanan erkekler ile inanan kadınlara işkence edenlere ve sonra tövbe etmeyenlere, cehennem azabı ve orada yanma cezası vardır.

11. İman edip iyi amel yapanlara ise, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte, büyük kurtuluş budur.

12,13,14,15,16. Şüphesiz, Rabbinin yakalaması son derece çetindir. İnsanı yoktan yaratan ve sonra yeniden diriltecek O’dur. O, çok bağışlayandır; çok sevendir. Şanlı kudret tahtının sahibidir. Dilediği şeyleri mutlak yapandır.

17,18. Orduların, Firavun ve Semûd’un uğradıkları helâkın haberi sana geldi mi?

19. Doğrusu, inkârcılar hakikati yalanlayıp durmaktalar.

20. Allah onları arkalarından kuşatmıştır.

21,22. Hakikatte o, korunmuş levhada/Levh-ı Mahfûz’da bulunan şerefli Kur’ân’dır.