93. DUHA SURESİ

DUHA SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1,2. Kuşluk vaktine ve sakinleşen geceye yemin olsun ki,

3. Rabbin seni terketmedi ve sana darılmadı.

4. Gerçekten işin sonu senin için başından daha iyi olacaktır.

5. Gelecekte Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın.

6. O, seni yetim bulup barındırmadı mı?

7. Şaşkın halde bulup da yol göstermedi mi?

8. Seni fakir bulup, zengin etmedi mi?

9. Öyleyse sakın yetimi ezme!

10. Dilenciyi de azarlama!

11. Rabbinin nimetini an!