ALAK SURESİ

ALAK SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Yaratan Rabbinin adı ile oku!

2. O, insanı bir yapışkan döllenmiş yumurta hücresinden yarattı.

3. Oku; çünkü Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

4. O, insana kalemi kullanmayı öğretendir.

5. İnsana bilmediğini öğretti.

6. Gerçek şu ki, insan azar.

7. Çünkü kendini yeterli görür.

8. Şüphesiz dönüş Rabbinedir.

9,10. Allah’a yönelen bir kulu engelleyeni gördün mü?

11,12. Ne dersin, o kul doğru yolda ise ve sakınmayı emrediyorsa!

13. Ne dersin, engelleyen kişi yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa!

14. O bilmez mi ki, Allah her şeyi görüyor?

15,16,17,18. Hayır hayır! Eğer bu yaptığından vazgeçmezse, derhal onu o yalancı, günahkâr alnından yakalarız. O, hemen gidip meclisini çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız.

19. Hayır hayır! Ona uyma! Allah’a secde et ve yaklaş!

Reklam