DUHAN SURESİ

DUHAN SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Hâ, mîm.

2. Açıklayıcı kitaba yemin olsun.

3. Biz onu, mübarek bir gecede indirmeye başladık. Şüphesiz biz, uyarıcıyız.

4,5. O gecede katımızdan verdiğimiz bir emirle bütün hikmetli işler belirlenir. Şüphesiz biz peygamberler göndeririz.

6. Peygamber göndermemiz, Rabbinden olan bir rahmet gereğidir. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir; her şeyi bilendir.

7. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir.

8. O’ndan başka tanrı yoktur. O yaşatır ve öldürür. Sizin de, önceki atalarınızın da Rabbidir.

9. Doğrusu onlar şüphe içerisinde oynamaktadırlar.

10,11. Artık sen, göğün, insanları bürüyecek apaçık bir duman çıkaracağı günü bekle! Bu, elem verici bir azaptır.

12. İnsanlar, “Ey Rabbimiz! Bizden bu azabı kaldır. Doğrusu biz artık inanıyoruz” derler.

13. Bu öğüt, kıyamet anında onlara ne fayda sağlar ki? Çünkü daha önce hakikati ortaya apaçık olarak koyan bir peygamber gelmişti.

14. Sonra ondan yüz çevirdiler ve “Bu, öğretilmiş bir delidir!” dediler.

15. Biz azabı biraz kaldırırsak, siz yine eski halinize dönersiniz.

16. Fakat biz büyük bir şiddetle vurup yakaladığımız gün, elbette kendilerinden intikam alacağız.

17,18. Andolsun, biz onlardan önce de, Firavun’un toplumunu imtihan etmiştik. Onlara da değerli bir peygamber gelmiş ve şöyle demişti: “Ey Allah’ın kulları! Çağrıma uyarak bana karşı görevinizi yerine getiriniz. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”

19. “Allah’a karşı baş kaldırmayınız. Çünkü ben size apaçık bir mucize getirdim.”

20. “Ben, beni taşlamanızdan dolayı benim ve sizin Rabbiniz olan Allah’a sığındım.”

21. “Eğer bana inanmıyorsanız, hiç olmazsa yanımdan uzaklaşınız.”

22. Bunun üzerine Mûsâ, bunların suç işleyen bir toplum olduğunu Rabbine arzetti.

23. Allah, “O halde kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz” dedi.

24. “Denizi sükûnetle geç/terk et; çünkü onlar boğulacak bir ordudur.”

25,26,27. Onlar arkalarında ne bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve safasını sürdükleri nice nimetler bırakmışlardı.

28. Böylece biz de bıraktıklarına başka bir toplumu mirasçı kıldık.

29. Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.

30,31. Andolsun biz, İsrâiloğulları’nı o alçaltıcı azaptan, yani Firavun’dan kurtardık. Çünkü o, aşırı gidenlerden bir zorba idi.

32. Andolsun, biz bilerek İsrâiloğulları’nı çağların insanlarına tercih ettik.

33. Onlara, her birinde açıkça bir sınav olan âyetler verdik.

34,35,36. Bu yalanlayanlar, kesinlikle şöyle derler: “Ölüm, sadece bizim bir kere ölmemizdir. Biz tekrar diriltilmeyeceğiz. Eğer doğru söylüyorsanız haydi, babalarımızı diriltip getiriniz.”

37. “Bunlar mı daha üstündür yoksa Tübba‘ kavmi ve onlardan öncekiler mi?” Hepsini helâk ettik. Çünkü onlar suçlu toplumlardı.

38. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

39. Biz onları, gerçek bir amaç için yarattık. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

40. Haklıyı haksızdan ayırma günü, onların hepsinin toplanma günüdür.

41. O gün, hiçbir dostun dostuna bir faydası olmayacak ve yardım da görmeyeceklerdir.

42. Allah’ın acıdıkları hariç, çünkü O’nun her şeye gücü yeter; çok merhametlidir.

43,44. Şüphesiz zakkum ağacı, günahkârların yiyeceğidir.

45,46. Erimiş maden gibi, karınlarda kaynar, sıcak suyun kaynaması gibi.

47. Meleklere şöyle emredilir: “Bu suçluyu yakalayın ve onu cehennemin ortasına atın.”

48. “Sonra başından aşağı kaynar su azabından dökün.”

49. Kendisine şöyle denir: “Tat bakalım, hani sen şerefli ve güçlü idin!”

50. İşte şüphe ettiğiniz azap budur.

51. Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler.

52. Bahçelerde ve pınarların başlarında.

53. İnce ve kalın ipekten elbiseler giyerek karşılıklı otururlar.

54. Aynı şekilde onlara çok güzel eşler veririz.

55. Orada güven içinde her türlü meyveden isterler.

56. Orada, ilk ölümün dışında, başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.

57. Rabbinden bir lütuf olarak işte, asıl büyük başarı budur.

58. Böylece biz Kur’ân’ı senin kendi dilinde kolay anlaşılır kıldık ki, düşünüp öğüt alsınlar.

59. Öyleyse bekle, çünkü onlar da bekliyorlar.