FECR SURESI

FECR SURESI

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1,2,3,4. Şafak vaktine, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, geçip giden geceye yemin olsun ki,

5. Bunda, akıl sahibi için hakikatin sağlam bir kanıtı yok mudur?

6. Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı ‘Âd kavmine,

7,8. Ülkeler arasında eşi yaratılmamış sütunlu İrem’e?

9. Vâdide kayaları yontup evler yapan Semûd kavmine?

10. Saltanat sahibi Firavun’a.

11,12,13,14. O ülkelerde haddi aşanları, oralarda bozgunculuğu arttıranları nasıl yok ettiğini bilmez misin? Rabbin onların üzerine azap kırbacını indirmiştir. Rabbin kesinlikle gözetmektedir.

15. İnsana gelince, Rabbi kendisini imtihan edip ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde, “Rabbim bana cömert davrandı” der.[

16. Fakat imtihan edip rızkını daralttığında ise, “Rabbim beni önemsemedi” der.

17,18,19,20. Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz; yoksulu doyurmaya teşvik etmiyorsunuz; haram helâl demeden mirası yiyorsunuz; malı aşırı derecede seviyorsunuz.

21,22. Hayır! Yeryüzü ardı ardına sarsılıp paramparça olduğunda, Rabbinin emri gelip melekler saf saf dizildiğinde,

23. İşte o gün cehennem getirilir. O gün insan her şeyi hatırlayacak, ama bu hatırlamanın ona ne faydası olacak?

24. “Âh, keşke bu hayatım için önceden bir şeyler yapsaydım!” der.

25,26. O gün Allah’ın günahkârlara vereceği azabı, hiç kimse veremez ve hiç kimse O’nun gibi bağ vuramaz.

27. Ey doyuma ulaşmış nefis!

28. Hem hoşnut edici, hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön!

29,30. Kullarımın arasına ve cennetime gir!

Reklam