INSIKAK SURESI

INSIKAK SURESI

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1,2. Gökyüzü parçalara ayrıldığında, tabiatı gereği Rabbine kulak verdiğinde,

3,4,5. Yeryüzü dümdüz hale getirildiğinde, içindeki her şeyi dışarı atarak tamamen boşaldığında ve tabiatı gereği Rabbine kulak verdiğinde,

6. “Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine varan yolda çabalayıp durmaktasın. Sonunda O’na kavuşacaksın.”

7,8,9. Kimin kitabı sağından verilirse, kolay bir hesaba çekilecek ve sevinçle ailesine dönecektir.

10,11,12. Kimin de kitabı arka tarafından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek ve alevli ateşe girecektir.

13. Zira o, ailesi içinde şımarmıştı.

14,15. Çünkü o, hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı. Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu.

16,17,18,19. Hayır! Şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere, dolunay şeklini alan Ay’a yemin ederim ki siz halden hale geçersiniz.

20,21. Böyleyken, onlar acaba niçin iman etmezler? Kendilerine Kur’ân okununca secde de etmezler?

22. Aksine, inkâr edenler yalanlıyorlar.

23. Halbuki Allah, onların gizlediği şeyleri çok iyi bilir.

24. Onlara acıklı azabı müjdele!

25. İman edip iyi amel işleyenler müstesnadır. Onlar için arkası kesilmeyen bir ödül vardır.

Reklam