KIYAME SURESI

KIYAME SURESI

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Hayır! Kıyamet gününe yemin ederim.

2. Hayır! Sürekli olarak kendini kınayan nefse yemin ederim.

3. İnsan bizim, onun kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?

4. Evet, bizim onun parmak uçlarına varıncaya kadar bir araya getirmeye gücümüz yeter.

5,6. Doğrusu insan, önündeki kıyameti inkâr etmek ister: “Kıyamet günü ne zamanmış?” diye sorar.

7,8,9. İşte, göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya geldiği zaman!

10,11,12. O gün insan, “Kaçacak yer neresidir?” diyecektir. Hayır hayır! Kaçıp sığınacak yer yoktur! O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur.

13. O gün, insana, yaptıkları da yapmadıkları da haber verilir.

14. Doğrusu insan, kendi öz benliğinin gözlemcisidir.

15. Her türlü özrünü sayıp dökse de.

16. Vahyi ezberlemek için dilini acele kıpırdatma!

17. Şüphesiz onu kalbinde toplamak ve sana okutturmak yalnızca bize aittir.

18. Biz onu okuttuğumuz zaman, onun okunuşunu takip et!

19. Sonra onu açıklamak da yalnız bize düşer.

20,21. Hayır! Öyle değil, doğrusu sizler bu dünyayı seviyorsunuz ve âhireti bırakıyorsunuz.

22,23,24,25. Yüzler vardır o gün, parıltılı, Rabbinden beklenti içindedir ve yüzler vardır o gün, asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felâkete uğrayacağını anlar.

26,27,28,29,30. Hayır! Can köprücük kemiğine dayandığında, “Kim tedavi edecektir?” dendiğinde, onun kesin ayrılış olduğunu anladığında, bacaklar birbirine dolaştığında, o gün sevk yeri yalnızca Rabbinin huzurudur.

31,32,33,34,35. Ne doğruladı, ne de kulluk görevini yerine getirdi. Fakat yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra da çalım sata sata yürüyerek ailesine gitmişti. Sana yazıklar olsun, yazıklar! Tekrar tekrar sana yazıklar olsun, yazıklar!

36. İnsanoğlu kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanıyor?

37,38,39,40. O, akıtılan bir meni damlası değil miydi? Sonra döllenmiş hücre. Bu safhada Allah onu yaratıp ona şekil vermişti. Ondan iki cinsi, erkeği ve dişiyi var etmişti. Bunları yapan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?