MEARIC SURESI

MEARIC SURESI

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1,2,3. Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah’tan kâfirlere gelecek olan ve hiç kimsenin savaşamayacağı azabı sordu.

4. Melekler ve Rûh ona miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.

5. Şimdi sen güzelce sabret!

6,7. Kâfirler o azabı uzak görüyorlar; biz ise onu yakın görmekteyiz.

8. O gün gök, erimiş maden gibi olur.

9. Dağlar, renkli yün gibi olur.

10. Dost dostun halini soramaz.

11,12,13,14. Onlar birbirlerine gösterilecekler. Günahkâr, o günün azabından kurtulmak için çocuklarını fidye vermeyi temenni edecek. Eşini ve kardeşini, mensubu olduğu aşiretini, yeryüzündeki herkesi verip sonunda kendini kurtarmak ister.

15. Hayır, hayır; o cehennem, alevli bir ateştir.

16,17,18. Kızaran derileri soyar; sırtını döneni, yüz çevireni ve biriktirip depo edeni çağırır.

19,20,21. İnsanoğlu gerçekten cimri yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. Kendisine imkân dokunduğunda pinti kesilir

22,23. Ancak şunlar, böyle değildir: Namaz kılanlar, -ki onlar namazlarında devamlıdırlar.

24,25. Mallarında dilenciye ve yoksula ait belli bir hak vardır.

26,27,28. Ceza gününü tasdik ederler. Rablerinin azabından korkarlar; çünkü Rablerinin azabına karşı emin olunmaz.

29,30,31. İffetlerini korurlar. Ancak, eşlerine ya da ellerinin altında bulunanlara karşı onlar kınanmazlar. Ama kim bundan ötesini ararsa, onlar sınırı aşanlardır.

32. Emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler.

33. Şahitliklerini dosdoğru yaparlar.

34. Namazlarını titizlikle kılarlar.

35. Bunlar, cennetlerde ikram görürler.

36,37. O kâfirlere ne oluyor ki, grup grup sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar!

38,39. Onlardan her biri nimet cennetine girmeyi mi umuyor? Hayır, öyle değil; biz onları bildikleri şeyden yarattık.

40,41. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, elbette onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez.

42. Sen onları bırak, uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar dalsınlar, oynayadursunlar.

43,44. O gün, gözleri önlerine eğik, kendilerini zillet kaplamış bir durumda, sanki bir hedefe doğru koşuyorlarmış gibi kabirlerinden hızla çıkarlar. İşte uyarıldıkları gün bu gündür.