MULK SURESI

MULK SURESI

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Hükümranlığın sahibi olan Allah, yüceler yücesidir ve O’nun gücü her şeye yeter.

2. Hanginizin daha güzel/iyi amel yapacağınızı denemek için yoklukla varlığı yaratan, O’dur. O mutlak galiptir; affedicidir.

3. Yedi kat göğü birbiri üzerine tabaka tabaka yaratan da O’dur. Rahmân’ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bak, bir bozukluk görüyor musun?

4. Sonra tekrar tekrar yine bak; sonunda göz, aradığı bozukluğu bulamayıp güçsüz ve bitkin bir halde sana geri dönecektir.

5. Andolsun ki, biz en yakın göğü kandillerle süsledik. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.

6. Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeridir!

7. Onlar cehenneme atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı sesi duyacaklar.

8. Neredeyse öfkeden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir grup atılsa, onun bekçileri onlara, “Size uyarıcı bir peygamber gelmemiş miydi?” diye soracaklar.

9. Onlar şöyle cevap verecekler: “Evet, doğrusu bize uyarıcı bir peygamber gelmişti; fakat biz onu yalanlamış ve ‘Allah’ın bir şey gönderdiği yok; siz olsa olsa, bir sapıklık içindesiniz!’ demiştik.”

10. “Eğer söz dinleseydik, yahut aklımızı kullansaydık, şu çılgın ateş halkı arasında bulunmazdık” diyecekler.

11. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık o alevli cehennemin mahkûmları rahmetten mahrumdurlar.

12. Fakat, daha görmeden Rablerine saygı duyanlara gelince; onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük ödül vardır.

13. Sözünüzü ister gizleyiniz, ister açığa vurunuz; biliniz ki Allah sinelerdekini bilmektedir.

14. Hiç, yaratan bilmez mi? O, en ince işleri bilmektedir ve her şeyden haberdardır.

15. Allah, yeryüzünü yaşanmaya elverişli bir yer yapmıştır. Öyleyse onun her tarafını dolaşıp Allah’ın verdiği rızıktan yiyiniz. Dönüşünüzün O’na olacağını unutmayınız.

16. Göktekinin sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman yer şiddetle sarsılır.

17. Yoksa, göktekinin başınıza taş yağdırmasından emin mi oldunuz? İşte bu uyarılarımın ne olduğunu yakında anlayacaksınız.

18. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Bak ki, benim cezalandırmam nasıl olmuştur?

19. Üstlerinde kanatlarını açıp kapayarak uçan kuşları görmezler mi? Onları havada, Rahmân olan Allah’tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O, her şeyi görmektedir.

20. Rahmân’a karşı size yardım edebilecek askerleriniz kimlerdir? Kâfirler ancak derin bir yanılgı içindedirler.

21. Allah size verdiği rızkı keserse, rızık verecek kim vardır? Hayır! Onlar azgınlık ve nefrette inatla direnmektedirler.

22. Yüzüstü kapanarak sürünen mi daha doğru gidebilir, yoksa dosdoğru yolda düzgün bir şekilde yürüyen mi?

23. De ki: “Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren Allah’tır. Ne az şükrediyorsunuz!”

24. De ki: “Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O’dur, ancak O’nun huzuruna gelip toplanacaksınız.”

25. “Eğer doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?” diyorlar.

26. De ki: “O bilgi yalnızca Allah’a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.”

27. Onu yakından gördüklerinde, inkâr edenlerin suratları asılır ve kendilerine, “İşte durmadan istediğiniz azap budur!” denilir.

28. De ki: “Hiç düşündünüz mü; Allah, beni ve benimle beraber olanları helâk ederse ya da bize merhamet ederse, inkâr edenleri acıklı bir azaptan kim kurtarabilir?”

29. De ki: “Bizim Rabbimiz Rahmân’dır. O’na inandık ve yalnız O’na güvendik. Yakında, kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu bileceksiniz.”

30. De ki: “Suyunuz çekilirse, söyleyin bakalım! Size kim bir akarsu getirebilir?”

Reklam