MUTAFFIFIN SURESI

MUTAFFIFIN SURESI

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Eksik ölçüp tartanların vay haline!

2,3. Onlar, insanlardan bir şey aldıkları zaman tam ölçüp tartarlar. Kendileri bir şey sattıkları zaman onlara eksik ölçüp tartarlar.

4,5,6. Onlar, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracaklarları büyük gün için tekrar dirileceklerine inanmıyorlar mı?

7,8,9. Hayır! Şüphesiz, yoldan çıkanların defterleri kesinlikle Siccîn’dedir. “Siccîn’in ne olduğunu sen nerden bileceksin?” O, kodlanmış bir kitaptır.

10,11,12. Yalanlayanların vay haline o gün! Onlar yargı gününü yalanlıyorlar. Oysa o günü, aşırı gidenler ve günahkârlardan başkası yalanlamaz.

13. Onlara âyetlerimiz okunduğunda, “Öncekilerin masallarıdır” derler.

14. Hayır! Doğrusu, işledikleri günahlar, kalplerinin üzerinde pas tutmuştur.

15. Hayır! Doğrusu, o gün Rablerinden perdelenmiş olacaklardır.

16,17. Sonra onlar cehenneme gireceklerdir. Sonra kendilerine, “İşte yalanladığınız budur” denilecektir.

18,19,20,21. Hayır! İyilerin defteri ‘Illiyyîn’dedir. “‘Illiyyîn’in ne olduğunu sen nerden bileceksin?” O da kodlanmış bir kitaptır. Allah’a yakın kılınmış melekler ona tanıklık edeceklerdir.

22,23. Şüphesiz, iyiler nimet cennetinde olacaklardır. Koltuklar üzerinde seyredeceklerdir.

24. Onların yüzlerinde nimetin mutluluğunu hissedersin.

25,26. Onlar, bitiminde misk kokusu olan, mühürlenmiş saf bir içecekten içerler. Yarışanlar, bunun için yarışsınlar.

27,28. Onun karışımı, huzura yaklaştırılmış olanların içtiği yüce kaynaktandır.

29. Suçlular, dünyada inananlara gülerlerdi.

30. Yanlarından geçtiklerinde kaş-göz işaretleriyle onlarla alay ederlerdi.

31. Ailelerinin yanlarına döndüklerinde, inananlarla alay ettiklerinden dolayı sevinç içinde dönerlerdi.

32. Müminleri gördüklerinde, “Şüphesiz bunlar sapıtmışlardır” derlerdi.

33. Oysa kendileri, müminleri denetleyici olarak gönderilmediler.

34,35. O gün de, inananlar inkâr edenlere gülecekler. Koltuklarına kurulup seyredecekler.

36. “İnkâr edenler yaptıklarının karşılığını aldılar mı?” diyecekler.

Reklam