KALİTELİ BİR DAVRANIŞ FEDAKARLIK

Fedakarlık; Toplumsal yaşamın her alanında üretilebilen, toplumun en küçük kurumundan, en büyük kurumlarına kadar, genel anlam ifade eden, son derece kaliteli, son derece zenginlik ve renklilik içeren çok özel bir kavramdır.

Bu, her insana, fıtratı gereği, ruhsal bedenine yaratıcı tarafından kodlanmış, ancak açığa çıkarılması kişinin tercihine bırakılmış bir yaşam tarzıdır.

Örneğin özel bir kurumun çalışma alanında gerçekleşen,toplu olarak yapılan bir hatada kişi, kariyerinden bağımsız duşünüp, ya da kariyer endişesi taşımadan, kendisini de sorgulayıp, kenarından sıyrılmadan, dürüstçe kendine de pay çıkarabilmelidir.

Bu tür sosyal davranışlar, aynı zamanda Kur’an’da sıkca zikredilen “Salat” kümesine ait olan bir ibadet çeşididir…