UYDURULAN DİN!

Bir tarafta, Alemlerin Rabbi tarafından,tamamı korunduğu,dünya toplumlarından anlamayı talep edenlere, anlayacağı şekilde kolaylaştırılıp açıklandığı taahhüt edilen %100 Allah kelamı Kur’an ***

Diğer tarafta, Kur’an’ı anlayabilmek için faydalanılması gerektiğine inanılan, Kur’an’dan 200-300 yıl sonra değişik insanlar tarafından yazılan ve peygamberimize ait olduğuna inanılan ancak %100 doğru olmadığına da inanılan kimine göre Kur’an’dan 100 lerce kat fazla, kimine göre ondan daha az, kimine göre alimler tarafından tekrar elden geçirilmiş elenmiş tekrar yazılmış, ucu bucağı olmayan ciltler dolusu sözlerin yer aldığı kaynaklar.

Başka bir tarafta, onlarca alimin kendi fikirlerinden oluşan ve birbirleriyle çelişen ictihatların yer aldığı kaynaklar.

Diğer başka bir tarafta, ilmihaller,tefsirler,yüzlerce insanın yazdığı, nasıl dua edileceğini,duaların püf noktalarını,kriterlerini ,falan peygamber nasıl dua etmiş,falan mübarek zat arapça kelimelerden oluşan şablon dua cümlesini kaç kere okumuş,salatı tefriciyeler v.s yeraldığı dua kitapları.

Başka bir tarafta tarikat adapları cemaat usülleri,Yunus’ları ‘Mevlana’ları,Hacı bektaşileri,Said Nursi’lerin v.s eserlerinin oluşturduğu kaynaklar.

Belki buraya yazmayı unuttuğum, belki de bilmediğim neler neler.

Sonuç olarak parça parça fırkalara ayrılmış, birbirini sevmeyen, batının oyuncağı haline gelmiş devasa bir ümmet…

Yıllarca, insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarma amacıyla indirilen Kur’an’ın, ayetlerinden yüz çevirmek suretiyle Kur’an’dan bihaber yaşayıp, din diye inanıp öğrendiğimiz çoğunluğu sonradan uydurma bidat/hurafeleri Kur’an’a sorgulatıp hakikatleri öğrenme zamanı gelmedi mi?

“Haydi Kur’an’a, haydi kurtuluşa”

Reklam

HADİSLER TARİHİ KAYNAKTIR

Hadisler tarihi kaynaklardır, ancak tarihi öğrenmek için önem taşırlar.Hadislerden din öğrenilmez , çünkü din ; sadece Alemlerin Rabbine aittir.Hadislerle dini öğrenmeye kalkmak , tahrif edilmiş “incil” ve “Tevrat” ile dinini öğrenmeye çalışanlara benzemektir.Aksini idda etmek; şüphesizki Allaha din öğretmektir.

Kur’an ayetlerinin mucizevi yönlerinden bir tanesi ,vahiyle inşaa edilen ruhtan,hurafeleri tahliye etmeye başlamasıdır.

Kur’an’ın öğretmeni , her yerde hazır ve nazır olan Allah’tır.O’ zorlaştırmaz, kolaylaştırır, O’na hiçbir şey zor değildir.Bütün alemi kudretiyle kuşatmıştır.O’nda hiçbir noksanlık olmaz.O daima Kur’an sevdalılarıyla beraberdir.