EMİR BÜYÜK YERDENDİR

Emir büyük yerdendir.

Emir, yüz milyarlarca galaksiyi iğne deliğinden geçiren, insana değer verip onu yaratmaya tenezzül eden, ayı, güneşi, yıldızları, yerküreyi ve yeryüzünde sayısı tespit edilemeyen sınırsız canlı ve cansız nimeti insanın hizmetine veren , yeryüzü ve uzayın yegane Rabbi, büyük din gününün tek maliki, kainatın efendisi, yüce yaratıcı Allah’tan gelmektedir.

Yüce Allah Rum suresi 32. Ayette buyuruyor;

” Dinlerini parça parça edip mezheplere, gruplara, tarikatlara ayıranlardan olmayın.Onların her biri kendi mezhep, fırka, grup, tarikatlarıyla övünmektedir” 30/32

Mezheplerin fırkaların tarikatların ve din adı altında ne kadar ayrıştırıcı sınıf, grup varsa tamamının köküne kibrit suyu dökülüp, Kur’an merkezli tek tip müslümanlık üzerinde birleşilmelidir.Bu din Allah’ındır, O, ne derse o dur.O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez.

Bu; Allah Rasulünün 23 yıl boyunca verdiği mücadelenin aynısının tıpkısına en yakın olanıdır…

Rasül dedi ve diyecek ki: “Ey Rabbim! Kavmim bu Kur’ân’ı bırakıp terketti.” 25/30

Reklam

KUR’AN’DA DİRİLİŞ

Geleneksel din anlayışı; mezhepcilik,tarikatcılık,cemaatcilik,fırkacılık, İslam alemini, perişan ve zelil hale getirip dibe vurdurmuştur.

İslam alemi Allah’a verdiği sözü yerine getirmediği için O’nun gazabına uğrayıp ağır bir bedelle cezalandırılmıştır.

Müslümanlar, Kur’an merkezli birleşmek suretiyle, dinin dogmalarını sadece Kur’an üzerinde benimseyip, geleneksel Islamın tüm hurafelerini söküp atarak, Kur’an üzerinde dirililerek İslamı altın çağına geri döndürüp, dünyanın lokomotifi olma görevini tekrar üstlenerek dünya barışı ve adaletini temin etmelidir.Allah bunu müslümanlardan beklemektedir.