SALAT TARTIŞMASI

Rabbimiz, Ahzab suresi 56. ayetinde; ”Allah ve melekleri peygambere destek oluyorlar. Ey iman edenler! Siz de peygambere destek olunuz, ona yürekten bağlılığınızı ifade ediniz” buyuruyor.

Kur’an’da salat, salat fiili ve salat kökünden türeyen fillerle beraber olarak, genel mana itibariyle, “dua” veya “desteklemek” anlamında kullanılmak üzere, farklı cümlelerde, farklı konularda, yaklaşık yüz otuz yerde geçmektedir.

Allah peygamberlerine destek olduğu gibi, mümin kullarına da destek olmaktadır.

Müminlerin, kendi ruhsal ve maddesel bedeniyle Allah’a yönelip, O’ndan diğer insanlara karşı cesaret, merhamet, her türlü iyilik, yardım ve destekte bulunabilmenin, her türlü kötülüklerden, yüz kızartıcı eylemlerden uzaklaşma anlamında Allah’tan yardım ve destek dileyerek bir nevi kendi kendini disiplin altına almasını sağlayan, “salat” kümesinin ”merkez üssü” olan, ”Namaz” dır.

Sana kitaptan vahyedileni oku, namazı dosdoğru kıl! Çünkü namaz, yüz kızartıcı şeylerden ve kötülüklerden alıkoyar. Allah’ı anmak en büyük ibadettir. Allah ne yaptığınızı bilir.(Ankebut:45)

Onlar, gayba inanırlar, namazı hakkıyla dosdoğru kılarlar, kendilerine verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. (Bakara:3)

Namaz, eğer dosdoğru kılınırsa kişiyi, salat’ın tüm açılımlarıyla meşgul eden, en doğrusunu yapabilme enerjisi veren, sürekli Allah ile beraber olabilme imkanını sağlayan bir ibadettir. Bakara suresi 3. ayetten anlaşılacağı üzere, dosdoğru namaz kılanlar, rızıklarının Allah’dan geldiği bilinciyle, Allah yolunda harcarlar.

Namazı dosdoğru kılmadığı için ruhsal bedene verdiği enerjiyi farkedemeyen, namazı kendine yük olarak gören, kendini zorlayarak namaz kılan, namazın kılınıp kurtulunması gereken bir ibadet olarak görenler, namazı sevmedikleri için namazın gereksiz olduğunu idda edip, ancak kesin olarak emin olamadığı için de kendine taraftar arayanlar, namazı severek kılmayı denemeleri gerekir ki, zaten severek yapılması durumunda ruhu besleyip doyurur.

KALİTELİ BİR DAVRANIŞ FEDAKARLIK

Fedakarlık; Toplumsal yaşamın her alanında üretilebilen, toplumun en küçük kurumundan, en büyük kurumlarına kadar, genel anlam ifade eden, son derece kaliteli, son derece zenginlik ve renklilik içeren çok özel bir kavramdır.

Bu, her insana, fıtratı gereği, ruhsal bedenine yaratıcı tarafından kodlanmış, ancak açığa çıkarılması kişinin tercihine bırakılmış bir yaşam tarzıdır.

Örneğin özel bir kurumun çalışma alanında gerçekleşen,toplu olarak yapılan bir hatada kişi, kariyerinden bağımsız duşünüp, ya da kariyer endişesi taşımadan, kendisini de sorgulayıp, kenarından sıyrılmadan, dürüstçe kendine de pay çıkarabilmelidir.

Bu tür sosyal davranışlar, aynı zamanda Kur’an’da sıkca zikredilen “Salat” kümesine ait olan bir ibadet çeşididir…