TARİKAT ŞEYH MÜRİD

Aslında tarikat şeyhlerine gaz veren müridlerdir.”Şeyh uçmaz mürid uçurur” sözü de bunun kanıtıdır.Müridlerin mahşeri kalabalığı, şeyhlerin aklını başından alıp, kendilerini mübarek sanmalarına yol açar.Hem şeyhler, hem kıdemli müridler, hem de sonradan dahil olan çömez müridler bu kalabalığın cazibesine kapılıp , kendi fırkalarının dosdoğru yolda olduğunu zanneder.

Sofilerin / ihvanların / müridlerin kalabalığı ”sürü psikolojisini” tetikleyen en önemli faktördür.Bu ”sürü psikolojisi” en çok şeyhleri etkileyip kendilerinin Allah dostu sanmalarına yol açar.

Sadatların halifeleri bol bol keramet hikayesi uydurur.Bu ”keramet hikayeleri” de sofileri etkileyip şeyhinin gerçekten Allah dostu olduğuna ikna eder.Bu hikayeler her duyduğuna inanan sofiler tarafından yayıldıkça yayılır.Sonuç olarak tarikatları ayakta tutan güç, sürü psikolojisi ve yalan keramet masallarından beslenmesidir.

Dergahlarda Kur’an sohbetleri yapılmaz, onun yerine sonradan uydurulup önemli bir ibadet olduğuna inanılan “Hatmei hacegan” adında bir tarikat geleneği uygulanır.Çay sohbetlerinde , çaylar yudumlanırken, tarihe geçmiş ünlü “Gavsül Azam” lar yada standart gavs ve evliya olduğuna inanılan zatların, fizik kurallarını altüst eden hareketleri anlatılarak, gerekli motivasyon yüklemesi yapılır.

Bazı mürid/sofilerin kalpleri rabıtayı kabul etmeyip rahatsız olur,zamanla diğer tarikat hurafelerini de reddeden kalp, beyne racon kesip yavaş yavaş asimile etmeye başlar, bu tür kalpler daha fazla direnemez, tarikat ve tasavvufu tamamen reddedip, kalbin mimarı ve mühendisine kesin dönüş yaparak dosdoğru yolu bulmanın engellerini kaldırmış olur.

Ancak yeni rotasında kalbini Kur’an’la buluşturmaması durumunda manevi risklerle her zaman karşı karşıya kalacağı da örnekleri olan tecrübelerle sabittir…

KUR’AN ÜZERİNDE YENİDEN DİRİLİŞ

 

Geleneksel din anlayışı; mezhepcilik,tarikatcılık,cemaatcilik,fırkacılık, İslam alemini, perişan ve zelil hale getirip dibe vurdurmuştur.

İslam alemi Allah’a verdiği sözü yerine getirmediği için O’nun gazabına uğrayıp ağır bir bedelle cezalandırılmıştır.

Müslümanlar, Kur’an merkezli birleşmek suretiyle, dinin hükümlerini sadece Kur’an üzerinde benimseyip, geleneksel Islamın tüm hurafelerini söküp atarak, Kur’an üzerinde dirilip, İslamı altın çağına geri döndürüp, dünyanın lokomotifi olma görevini tekrar üstlenerek dünya barışı ve adaletini temin etmelidir.Allah bunu müslümanlardan beklemektedir.