DÜŞÜNMEYEN MÜSLÜMAN

Zamanın çok hızlı aktığı adına dünya denilen imtihan aleminden, ahiret için yaratılan insan için, her duyduğuna inanan, her seslenene kulak verip araştırmadan, her bildiğini doğru kabul edip kesin olarak inanmak suretiyle,

Yeryüzü ve uzayın mucizelerini idrak edemeden, başta Kur’an olmak üzere, kainat ayetlerini, organizmadaki mucizelerden yola çıkarak insanın bizzat kendisinin de bir ayetler topluluğu olduğunu kavrayamadan, düşünüp kafa yorup emek vermeden,

Sonradan uydurma hurafe/bidat din anlayaşına göre yaşayıp, yüce yaratıcının mesajlarına muhatap olamadan, O’nu layıkıyla tanıyıp, O’na olan hayranlığı, sevgiyi, korkuyu var olma şükrünü hakkıyla ifade edemeden, adeta bir ot gibi yaşayıp ölüp gitmek ne kadar ucuz, ne kadar basit ve kalitesiz bir ölümdür…

Allah’ın izni olmadan hiç kimse inanamaz. O, akıllarını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır.(10/100)

Reklam

KUR’AN AİLE VE AHLAK

Kim Rahmân’ın zikrinden/öğüdünden yüz çevirirse, ona bir şeytan salarız; o, onun yoldaşı olur.Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar. Ama onlar hâlâ kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.(43/36-37) Zuhruf

Her evde, her akşam bir saatliğine televizyonlar kapatılıp, anne baba, çocuklarla beraber iki sayfa Kur’an meali okuyup üzerinde düşünmek suretiyle bir sohbet ortamı oluşmuş olsa

Toplumun en küçük kurumundan, aileden başlayan bir hareketle, toplumsal yaşam alanlarının ahlak kalitesinde bariz farklar görülür.

Ayrıca her gün iki sayfa okunan Kur’an meali, bir yıl dolmadan bir hatim yapar, hem de hatimin hakikatli ve dosdoğru olanı yapılmış olur…

AMACINDAN SAPTIRILAN KUR’AN

Kur’an ; Miladi 610 yılında son Rasül’e, Rabbimizin kontrolü dahilinde, belli ince hesap ve ölçülerle indirilip, peygamberimiz tarafından kontrollü olarak tebliğ edilmesi, risaletin başından sonuna kadar ödenen bedeller, çekilen işkenceler,saymakla bitmeyecek kadar yapılan büyük fedakarlıkların soncunda olarak günümüzde Kur’an ne ifade ediyor ;

Üzerinde yapılan, değişik tecvit teknikleriyle nakışlanıp, değişik okuma yöntemleriyle , değişik makamlarla zenginleştirilip, bu doğrultuda gerek yerel,gerek ulusal,gerek se uluslararası arenalarda, organizasyonlar düzenlenip kurra hafızların yarıştırıldığı yarışmalar yapılması,

En az detone olanların dereceye girip, derecelerine göre kendilerine ödüller verilmesi , dereceye girenlerin temsil ettiği ülkelerin halkı tarafından hayran kitlelerinin oluşması,bu kitlelerin hayranı olduğu Kurra hafızı taklit ederek Kur’an okumaya çalışmaları, buna ilave olarak ölüm döşeğindeki ağır hastalara okunan Yasinler, ölüyü defin esnasında okunan Yasinler,

Cuma geceleri okunan Yasinler ve bu okunanların ramazan aylarında okunan mukabelelerle zirve yapması “hatim indirme” denilen Kur’an’ı baştan sona okuyup ölülere hediye edilmesi, indirilen hatimlerin alınıp satılmasıyla ortaya çıkan küçük de olsa bir pazar oluşması,

Mezhepler,tarikatlar,cemaatlerin kendi usül ve adaplarına göre şablon dualar oluşturmaları gibi (örnekleri çoğaltılabilir) nereden nereye gelmiş insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarması amacıyla indirilen Kur’an’ın amacından saptırılmış haliyle ilgili  Alllah Rasulü’nün Rabbine şikayeti

Elçi de: “Ya Rabbi, kavmim, bu Kur’an’ı terk edilmiş bıraktılar” demiştir.25:Sure/Furkan/30

 

AHLAK ZEHİRİ TELEVİZYON DİZİLERİ

Yalan, gıybet, iftira, kıskançlık, haset, kadına şiddet, zina v.s gibi davranışlar kaliteli insanların yapacağı eylemler değildir! Bu gibi kötü alışkanlıklar, miktarı derecesine göre kalite belirleyip, yaşam klavuzunda bahsi geçen konulardır. ” Dirilerin Yaşam klavuzu Kur’an-ı Kerim”, insanların kalite değerlerini artırmak amacıyla indirilmiş olup, buna kısaca; ” Rabbe kul olmak” ya da cinsiyetten bağımsız bir tanımlama olduğunu düşündüğüm “Adam gibi adam olmak” da diyebiliriz.
 
Toplumsal yaşam alanlarında rastlanılan genel insan profilinde; yukarıda bahsi geçen kötü alışkanlıkları, malzemenin en kalitelisini kullanmak suretiyle hiçbir masraftan kaçmadan cama yansıtan televizyon dizileri, insanların çoğunun farkında olmadan özenti duyup benimsediği bir ”Yaşam Klavuzu” olduğunu söylemiş olursak abartmış olmayız.
 
Çünkü televizyon dizilerinin ; Halktan gelen yoğun talep nedeniyle reyting rekorlarını altüst etmesi buna en büyük kanıttır. Dizilerde alkol ve sigara flulamaları sanal bir caydırıcılıktan öteye gitmeyen, yetersiz çözümlerdir.
 
Aslında, yalan, gıybet, iftira, kıskançlık, haset, kadına şiddet, zina v.s gibi davranışları flulamak gerekmektedir. Ki bu da mümkün değildir…