OKU

İlk ayetini ”oku” emriyle indiren Allah’ın, okunup derin derin düşünmeyi bekleyen 6000 küsür ayet dururken bunlarla ilgilenmeyip, ben müslümanım, Kur’an’a inanıyorum kesin olarak Allah kelamıdır demekle inanmış olunmayıp, farklı farklı Kur’an meallerini kıyaslamak suretiyle, derin derin araştırıp inclemek,uzun uzadıya okuyup tefekkür etmek gerekmektedir.

Kim Rahmân’ın zikrinden/öğüdünden yüz çevirirse, ona bir şeytan salarız; o, onun yoldaşı olur. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar. Ama onlar hâlâ kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.(43 Zuhruf/36-37)

Soruların Kur’an’dan sorulacağı İmtihan günü için,Kur’an’a yüz çevirip,Kur’an dışında ne kadar söz varsa onlarla vakit harcandığı, onlarla Allah’a kul olma telaşında koşuşturmayla bir imtihan hazırlığı akıllara zarar bir gaflettir.

Muhakkak ki din gününün büyük duruşmasında, Kur’an’dan sorumlu tutulup, ondan çıkacak sorularla hesaba çekileceksiniz (43 Zuhruf/44)

O onu demiş, bu bunu demiş, şu kafir, bu müşrik, şu münkir, vay canına öylemiymiş “ben dosdoğru yoldayım” gibi, iblisin nefislere fısıldayışını hissedememenin sadece bir örneğidir.

Geçmişin bir gün kadar kısa olduğu, herkesin kendi tecrübeleriyle hissedebildiği zamanın hızlı akıp, yaşamın çok kısa olduğu bu dünya hissedilebilir oranda aldatıcıdır.

Hayır. Doğrusu siz peşin olan dünyayı seviyorsunuz.(75/Kıyame/20)