105. FIL SURESI

FIL SURESI

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Rabbinin, fil ordusuna neler yaptığını görmez misin?

2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?

3. Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi.

4. O kuşlar, onlara kurumuş çamurdan taşlar atıyordu.

5. Sonunda onları, kurtçuk tarafından yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı.

Reklam