ALA SURESİ

ÂLÂ SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Rabbinin o yüce ismini tesbih et.

2,3,4,5. Yaratıp düzene koyanın, her şeyi ölçüyle yapıp doğasına göre görevini belirleyenin, yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çevirenin ismini tesbih et.

6,7. Bundan böyle seni okutacağız; artık Allah’ın dilediği hariç, sen hiç unutmayacaksın. Şüphesiz Allah açığı ve gizleneni bilir.

8,9. Başarıya giden yolu sana kolaylaştıracağız. O halde öğüt ver, çünkü öğüdün mutlaka faydası olacaktır.

10. Allah’a saygılı olan, öğüt alır.

11,12,13. En şakî olan da ondan kaçınır. O da en büyük ateşe girer. Sonra orada ne ölür, ne de yaşar.

14,15. Temizlenenler, Rabbinin adını anıp O’na dua edenler, kesinlikle kurtuluşa erecektir.

16,17. Aksine siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa âhiret hayatı daha üstün ve daha kalıcıdır.

18,19. Şüphesiz bunlar, önceki sayfalarda, İbrâhim’in ve Mûsâ’nın sayfalarında da vardı.