88. GASIYE SURESI

GASIYE SURESI

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. O her şeyi kuşatacak olan kıyametin haberi sana geldi mi?

2,3,4,5,6,7. O gün birtakım yüzler öne eğilecek; çok çabalayıp yorgun düşecek; kızgın ateşe girecek; son derece sıcak bir kaynaktan içirilecek. Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur; o ise, ne besler, ne de açlığı giderir.

8,9,10,11. O gün birtakım yüzler de şen olacaklar; çalıştığından dolayı yüksek bir cennette hoşnuttur; orada boş söz işitmeyecekler.

12,13,14,15,16. Orada akan pınarlar olacak; orada yüksek divanlar; konulmuş kadehler, dizilmiş koltuklar, yastıklar; serilmiş halılar olacak.

17,18,19,20. Develerin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayıldığına bakmazlar mı?

21. Öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verensin.

22. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

23. Ancak, kim yüz çevirir ve inkâr ederse.

24. Allah ona en büyük azabı eder.

25. Dönüşleri yalnızca bizedir.

26. Sonra onların hesabını görmek bize düşer.