TIN SURESI

TIN SURESI

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. İncir ve zeytine yemin olsun,

2. Sîna dağına yemin olsun,

3. Bu güvenli beldeye yemin olsun ki,

4,5. Andolsun, insanı en güzel biçimde yaratırız. Sonra onu aşağıların aşağısına indiririz.

6. İman edip iyi amel yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır.

7. O halde sana ceza ve mükâfatı yalanlatan nedir?

8. Allah, hâkimlerin hâkimi değil mi?

Reklam